Omzetting partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk.

U moet persoonlijk naar de gemeente gaan en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. De omzetting kan in elke gemeente. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

Voordat dit kan gebeuren, moet u de juiste documenten afgeven en een afspraak maken. U hoeft niet in ondertrouw. U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap met een akte van omzetting (de flitsscheiding) is vanaf maart 2009 niet meer mogelijk.

De documenten die u moet laten zien:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
  • een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden

Wilt u een ceremonie? De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

U regelt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van elke willekeurige gemeente. U moet daar persoonlijk heen gaan.   Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft 1 van u de Nederlandse nationaliteit? Dan gebeurt de omzetting bij de gemeente Den Haag.

Wilt u een uitgebreidere ceremonie? Overleg uw wensen dan met de gemeente.

Op het moment dat u de akte van omzetting ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk.