Naamgebruik wijzigen

Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat.

U kunt na uw huwelijk of partnerschapsregistratie de achternaam van uw partner gebruiken. Overheidsinstanties gebruiken in brieven de achternaam die u gekozen heeft.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen achternaam blijft dus ongewijzigd. U wordt alleen anders aangeschreven. In uw trouw- of partnerschapsboekje blijft bij geslachtsnaam voor en na het huwelijk of de partnerschapsregistratie dezelfde achternaam staan.

De verandering van naamgebruik gaat niet automatisch in na het huwelijk of partnerschapsregistratie; u moet het zelf doorgeven. Ook na echtscheiding of ontbinding partnerschap moet u zélf aangeven of u anders aangeschreven wilt worden.

Voor naamgebruik wijzigen kunt u zowel terecht aan de Publieksbalie als bij het digitale loket. U kunt een verzoek digitaal indienen. Aan de Publieksbalie kunt u na overlegging van een geldig legitimatiebewijs een verzoek om wijziging naamgebruik indienen.