Monumentenvergunning (omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument)

Een omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument geeft toestemming (onder voorwaarden) om wijzigingen aan te brengen aan een object dat is geplaatst op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst.

Monumenten worden onderscheiden in rijks- en gemeentelijke monumenten. Bij rijksmonumenten gaat het om gebouwen en terreinen die voor Nederland als geheel belangrijk zijn. Bij gemeentelijke monumenten gaat het om gebouwen en terreinen die voor de gemeente belangrijk zijn. Voor monumenten gelden andere regels dan voor 'normale' gebouwen en terreinen, omdat de overheid monumenten extra wil beschermen en in stand wil houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of sloopvergunning) strengere regels gelden, maar ook dat voor het verrichten van onderhoud subsidies bij de gemeente (gemeentelijke monumenten) of de rijksoverheid (rijksmonumenten) aangevraagd kunnen worden.

Wanneer een pand is aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument is het verboden dit monument af te breken of te wijzigen zonder voorafgaande vergunning van Burgemeester en Wethouders. De vergunning (de omgevingsvergunning) wordt verleend als de monumentale waarde van het monument door de gevraagde wijzigingen niet of slechts minimaal worden aangetast. In geval van een beperkte aanpassing (bijvoorbeeld normaal onderhoud) waarbij de monumentale waarde niet wordt aangetast, is geen vergunning noodzakelijk.

Bij een rijksmonument moet voor elke wijziging (zowel exterieur als interieur) een vergunning worden aangevraagd. Bij een gemeentelijk monument moet dit voor elke wijziging aan het exterieur, tenzij nadrukkelijk is beschreven dat ook voor een interieurwijziging een vergunning moet worden aangevraagd. Voor het verbouwen van een monument is ook altijd een vergunning voor het bouwen vereist en voor het slopen ervan. Dit kan gelijktijdig worden aangevraagd d.m.v. de omgevingsvergunning.

Wilt u een afspraak maken? Voorkom onnodig wachten bij de Publieksbalie en maak een afspraak via Afspraak maken

Een omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument kunt u aanvragen op de landelijke voorziening:

www.omgevingsloket.nl

Informatie kunt u verkrijgen bij de productgroep uitvoering, de heer A.J. Compagner, telefoon 074 - 2658640.

Wie kan het aanvragen

De eigenaar van een object met een monument status.

Voor het afbreken of wijzigen van een rijks- of gemeentelijk monument is een vergunning nodig, tenzij het gaat om een beperkte aanpassing (bijvoorbeeld normaal onderhoud) waarbij de monumentale waarde niet wordt aangetast.

Bij een rijksmonument moet voor elke wijziging (zowel exterieur als interieur) een vergunning worden aangevraagd. Bij een gemeentelijk monument moet dit voor elke wijziging aan het exterieur, tenzij nadrukkelijk is beschreven dat ook voor een interieurwijziging een vergunning moet worden aangevraagd.