Milieuvergunning en milieumelding (omgevingsvergunning voor milieu)

Aanvragen van een omgevingsvergunning voor milieu, het doen van een milieumelding.

Als startend bedrijf of wanneer uw bedrijf gaat veranderen kan het zijn dat een milieuprocedure doorlopen moet worden. Het kan zijn dat voor het aspect milieu geen vergunning moet worden aangevraagd maar een milieumelding moet worden gedaan. Ook kan het zijn dat er formeel niets hoeft te worden gemeld maar er wel 'van rechtswege' milieunormen op het bedrijf van toepassing zijn.

Via www.aimonline.nl kunt u checken of u voor het aspect milieu een vergunning moet aanvragen of dat u onder algemene regels valt en mogelijk een melding moet doen.

Mogelijk kan de Omgevingsdienst Twente contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn.

Een milieuvergunning kunt u aanvragen bij de landelijke voorziening:

www.omgevingsloket.nl

 

De behandeling van een aanvraag van een milieuvergunning is kosteloos.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074