Meldingen woon- en leefomgeving

Heeft u een klacht of melding over de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, slechte of beschadigde bestrating, vernieling en/of overlast? Geef het door! Elke melding is van waarde om uw woon- en leefomgeving te verbeteren.

Twente Milieu is verantwoordelijk voor het behandelen van het grootste deel van de meldingen op het gebied van de woon- en leefomgeving in de gemeente Borne. Denk daarbij aan:

 • Gescheiden inzameling huishoudelijk afval (inclusief grofvuilmeldingen)
 • Riolering
 • Drukriolering buitengebied
 • Drainage
 • Wegen en wegmarkeringen
 • Snelherstel (gevaarlijke situaties)
 • Gladheidbestrijding (volgens het gladheidbestrijdingsplan)
 • Straatreiniging
 • Straatmeubilair
 • Bruggen en tunnels
 • Onverharde wegen
 • Onderhoud bermen
 • Openbare straatverlichting
 • Sloten, duikers en vijvers
 • Groenvoorzieningen en bomen
 • Ongediertebestrijding
 • Onderhoud afvalbakken en losloopgebieden voor honden
 • Vandalisme

Meldingen over de bovengenoemde onderwerpen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur indienen bij de klantenservice van Twente Milieu op telefoonnummer 0900 - 85 20 111 (5 cent per minuut). Buiten kantooruren: 088 0530250 (storingsnummer bij gevaarlijke situaties).

U kunt meldingen ook gemakkelijk doorgeven via de Twente Milieu App, beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS, Android en Windows. Download de App hier:

Android
iOS
Windows

Speelvoorzieningen

Heeft u een melding over speelvoorzieningen? Geef het door aan de gemeente: MELDING DOORGEVEN AAN DE GEMEENTE of bel 14074.

Milieuklacht

Heeft u een klacht? Bijvoorbeeld als het gaat om:
- geur-, geluids- of rookoverlast van een bedrijf in uw omgeving
- een verdachte situatie bij een bedrijf in uw omgeving
- zware bodem- of milieuverontreiniging

Dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Twente via het e-mailadres info@odtwente.nl of telefoonnummer 0546-749555. Meer informatie over het melden van milieuklachten vindt u op www.odtwente.nl/overlast.