Meldingen woon- en leefomgeving

Heeft u een klacht of melding over de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, slechte of beschadigde bestrating, vernieling en/of overlast? Geef het aan ons door! Elke melding is voor ons van waarde om uw woon- en leefomgeving te verbeteren.

Heeft u een klacht of melding over openbare verlichting of speelvoorzieningen? Geef het door aan de gemeente:

MELDING DOORGEVEN AAN DE GEMEENTE

Heeft u een klacht over een ander onderwerp? Geef het door aan Twente Milieu:

MELDING DOORGEVEN AAN TWENTE MILIEU

Spoedgeval? Bel 06 5313 3542 (storingsnummer)

 

Lees voor meer informatie en overige contactgegevens verder op deze pagina.

Melding openbare verlichting/speelvoorziening

Telefonisch
Wilt u uw klacht of melding telefonisch indienen? Dat kan via de receptie van het gemeentehuis op telefoonnummer 14 074. De receptie is bereikbaar op:

Maandag: 8.30 - 18.30 uur
Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Persoonlijk
Wilt u uw klacht of melding persoonlijk indienen bij een medewerker van de gemeente? U bent welkom aan de receptie van het gemeentehuis. De openingstijden vindt u hierboven.
Ook bent u welkom aan de Publieksbalie. Deze is geopend op:

Maandag: 12.30 - 16.00 uur
               16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)

Melding overig

Twente Milieu is per 1 januari 2014 verantwoordelijk voor het behandelen van het grootste deel van de klachten en meldingen op het gebied van de woon- en leefomgeving in de gemeente Borne. Denk daarbij aan:

 • Gescheiden inzameling huishoudelijk afval (geen grofvuilmeldingen)
 • Riolering
 • Drukriolering buitengebied
 • Drainage
 • Wegen en wegmarkeringen
 • Snelherstel (gevaarlijke situaties)
 • Gladheidbestrijding (volgens het gladheidbestrijdingplan)
 • Straatreiniging
 • Straatmeubilair
 • Bruggen en tunnels
 • Onverharde wegen
 • Onderhoud bermen
 • Sloten, duikers en vijvers
 • Groenvoorzieningen en bomen
 • Ongediertebestrijding
 • Hondenpoep
 • Vandalisme

Meldingen en klachten over de bovengenoemde onderwerpen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur indienen bij de klantenservice van Twente Milieu op telefoonnummer 0900 - 85 20 111 (5 cent per minuut).

Meer informatie over Twente Milieu vindt u op www.twentemilieu.nl