Markt en standplaats

In de gemeente Borne zijn drie mogelijkheden voor ambulante handelaren om waren te verkopen, n.l. op de weekmarkt, door het innemen van een permanente standplaats of door het innemen van een incidentele standplaats.

Weekmarkt

Iedere woensdagochtend is er van 7.00 tot 13.00 uur markt op parkeerterrein De Bolkshoek.
Om de markt voor de consument aantrekkelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders een lijst met artikelengroepen (branches) vastgesteld met een maximum aantal standplaatsen per branche.

Permanente standplaatsen

Naast de weekmarkt op de Bolkshoek zijn er gedurende de hele week een aantal permanente standplaatsen op de volgende locaties binnen de gemeente Borne:

  • parkeerterrein De Bolkshoek
  • parkeerplaats winkelcentrum Letterveld
  • de Dorsvloer in de wijk Stroom Esch
  • het terrein van supermarkt Huls van de Nieuwboer
  • parkeerplaats van ’t Loar te Zenderen

Om voor een permanente standplaats in aanmerking te komen dient u ‘het formulier ten behoeve van een aanvraag voor een permanente standplaats in de gemeente Borne' in te vullen.

Incidentele standplaatsen

Om voor een incidentele standplaats in aanmerking te komen dient u ‘het formulier ten behoeve van het indienen van een aanvraag voor een incidentele standplaats in de gemeente Borne' in te vullen.

Voor meer info verwijzen we u naar de pagina Standplaatsvergunning.

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op de weekmarkt dient u het ‘formulier ten behoeve van het indienen van een aanvraag voor een standplaats op de weekmarkt Borne’, volledig ingevuld te sturen naar:

College van burgemeester en wethouders
t.a.v. afdeling Concernstaf / AJZ en Communicatie
Postbus 200
7620 AE Borne

PDFAanvraagformulier Standplaats Weekmarkt.pdf

Via de onderstaande link kunt zich inschrijven op de wachtlijst voor een plaats op de weekmarkt.

Inschrijven wachtlijst weekmarkt

De marktmeester, de heer A. Weinreder, is voor de ambulante handelaren de contactpersoon. Voor informatie over standplaatsen kunt dan ook met hem contact opnemen. Tel. 06 51916235.

De regelgeving omtrent de marktstandplaatsen is vastgelegd in de Marktverordening van de gemeente Borne. Op dit moment is er voor een aantal branches een wachtlijst. Om in aanmerking te komen voor een standplaats op de weekmarkt dient u het ‘formulier ten behoeve van het indienen van een aanvraag voor een standplaats op de weekmarkt Borne’, volledig ingevuld te sturen naar:
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. afdeling Concernstaf / AJZ en Communicatie
Postbus 200
7620 AE Borne

Kijk voor uitgebreide informatie ook eens naar de pagina standplaatsvergunning weekmarkt.