Koninklijke onderscheiding

Let op: Nieuwe aanvragen voor een uitreiking van een 'lintje'/Koninklijke onderscheiding tijdens de 'lintjesregen' in 2020 moeten uiterlijk 1 juni 2019 ingediend zijn. Zie voor meer informatie het tabblad 'Aanvraag'.

Lintjesregen 2019 Borne

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?

In Borne, Hertme en Zenderen zetten zich dagelijks mensen in voor onze gemeenschap. Het zijn mensen op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat zij een tegenprestatie verwachten. Vaak zijn ze bescheiden en zijn het juist de mensen in hun omgeving die vinden dat ze waardering verdienen.

Ken je zo iemand? Dan kunnen we als gemeente misschien helpen om die persoon in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Komt mijn uitblinker in aanmerking?

Of iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Iemand moet een verdienste voor de samenleving leveren die uitstijgt boven dat wat van hem of haar verwacht mag worden. Iemand op het oog? Neem dan gerust contact op met mevrouw Benedicte Tijhuis, kabinet van de burgemeester, telefoon (074) 2658715. Zij kan in grote lijnen al aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer wordt een Koninklijke onderscheiding uitgereikt?

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag);
  • Bij een bijzondere gelegenheid zoals een afscheid of een jubileum.

Erepenning

Wilt u een koninklijke onderscheiding aanvragen voor een vereniging of instelling, dan kunt u een aanvraag doen voor een erepenning. Dit kan alleen ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. Aanvragen kan via de burgemeester. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u via de site van het koninklijkhuis en in bijgaand document leest u meer over de voorwaarden en de procedure in de gemeente Borne.

PDFVoorwaarden en procedure aanvraag erepenning

Aanvragen voor 2020 moet al voor 1 juni 2019

Wanneer de Koninklijke onderscheiding tijdens 'lintjesregen' 2020 moet worden uitgereikt, dan moet de aanvraag al voor 1 juni 2019 bij de burgemeester worden ingediend. Voor Koningsdag 2019 is de aanvraagtermijn verstreken. Op dit moment kunt u al wel de aanvraag voor 2020 indienen. Bij een bijzondere gelegenheid moet de aanvraag tenminste zes maanden van te voren binnen zijn.

Hoe gaat een aanvraag dan in zijn werk?

U kunt contact opnemen met mevrouw Tijhuis om te bekijken of uw voordracht in aanmerking kan komen voor een Koninklijke onderscheiding. U levert vervolgens een volledig ingevuld aanvraagformulier voor een Koninklijke onderscheiding bij het secretariaat van de burgemeester aan. Het is ook belangrijk dat de aanvraag ondersteund wordt door anderen, via zogenaamde ondersteuningsbrieven.

Na de burgemeester geeft ook de commissaris van de Koning een oordeel. Deze stuurt het voorstel vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Meer informatie kunt u ook vinden op www.lintjes.nl.