Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang.

De Wet kinderopvang in het kort

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. De Wet kinderopvang regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen afhankelijk van het inkomen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Bekijk meer infomatie van het ministerie.  

Hoe regelt de wet kwaliteit?

Kindercentra, gastouderbureaus en gastouders moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De GGD controleert of de gestelde criteria worden gehaald.

Alle kinderopvanginstellingen worden geïnspecteerd door de GGD regio Twente.
In het LRK worden alle kindercentra, centra voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het register is openbaar.

Hoe vindt u kinderopvang in uw buurt?

Als u kinderopvang nodig hebt, kunt u via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) op internet zoeken naar kinderopvang in uw buurt. U weet dan zeker dat de opvang voldoet aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Raadpleeg het landelijk register kinderopvang.

Wie betaalt voor kinderopvang?

De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. Ouders moeten zelf een overeenkomst sluiten met het kindercentrum of gastouderbureau. De ouder is vrij in de keuze van een kinderdagverblijf; dat kan ook een kinderdagverblijf buiten de gemeente zijn. De ouder betaalt zelf de kosten voor de opvang.
De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang, afhankelijk van het inkomen.
Via het aanvraagformulier kinderopvangtoeslag (te verkrijgen bij de Belastingdienst) kunnen ouders een tegemoetkoming van de rijksoverheid aanvragen. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening.
De Belastingdienst gaat het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) gebruiken bij de toekenning van kinderopvangtoeslag. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Meer info website Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag aanvragen of extra informatie