Kiezerspas

Het kan handig zijn voor een kiezer om in een andere gemeente te stemmen dan die waar hij of zij staat ingeschreven. In dat geval kan een kiezerspas worden aangevraagd.De kiezerspas kan mondeling, of mits tijdig, schriftelijk worden aangevraagd.

 

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen worden aangevraagd. Het formulier voor het aanvragen van een kiezerspas kunt u downloaden, invullen, scannen en terugsturen  naar info@borne.nl.

PDFAanvraagformulier kiezerspas

Een aanvraag wordt vaak ingediend voordat men een stempas heeft ontvangen. Heeft men al een stempas in huis, dan moet deze bij het verzoek worden gevoegd.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk ná ontvangst van de stempas en kan uiterlijk tot  één dag voor de verkiezingen  worden aangevraagd bij de balies in de publiekshal.