Kabels en leidingen in openbare grond

Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond hebben. Alleen nutsbedrijven en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen.

Bijzonderheden

Dit proces geschiedt digitaal.

De werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen in de openbare grond dienen uitgevoerd te worden volgens het PDFHandboek kabels en leidingen 2017.pdf van de gemeente Borne.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Borne.

Aanvragen

NUTS- en Telecombedrijven kunnen de aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan worden volstaan met een melding. (zie voor de voorwaarden: Handboek / Nadere regels / artikel 1.4)
Voor het indienen van een aanvraag of het doen van een melding heeft U een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen bij support@andes.nl en 040-26 45 150

Hoe gaat het verder?

Binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een reactie. Dit kan een goedkeuring zijn in de vorm van een instemmingsbesluit, maar het kan ook zijn dat het tracé niet goed is bevonden.

Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Na een jaar is het instemmingsbesluit vervallen. De goedgekeurde graafmelding moet tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Borne.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Reinders, Coördinator Kabels & Leidingen, 074- 2658628.