Kabels en leidingen in openbare grond

Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond aanleggen. Alleen nuts- en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen.

De werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen in de openbare grond dienen uitgevoerd te worden volgens het PDFHandboek kabels en leidingen 2017 van de gemeente Borne.

Nuts- en Telecombedrijven kunnen de aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan worden volstaan met een melding. (zie voor de voorwaarden: Handboek / Nadere regels / artikel 1.4) PDFHandboek kabels en leidingen 2017. Voor het indienen van een aanvraag of het doen van een melding heeft U een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u dat aanvragen bij support@andes.nl of Nieuw LTC M&V account aanvragen of telefonisch via 088 – 2100 350.

Binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een reactie. Dit kan een goedkeuring zijn in de vorm van een instemmingsbesluit, maar het kan ook zijn dat het tracé niet goed is bevonden.

Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Na een jaar is het instemmingsbesluit vervallen. De goedgekeurde graafmelding moet tijdens de werkzaamheden aanwezig zijn, als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Borne.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Borne.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Boer via 074- 2658570 of Jolanda Reinders via 074- 2658628.