IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ is ook bedoeld voor de partner van de zelfstandige (artikel 2 IOAZ). De gemeente Borne heeft de uitvoering van de IOAZ uitbesteed aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ). Bekijk meer informatie.

Algemene informatie over de IOAZ.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het ROZ Twente. Het ROZ is gevestigd in het Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 te Hengelo en bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur via telefoon 074-245 97 23, of email info@roztwente.nl

Voor meer informatie, of een oriënterend gesprek over de mogelijkheden tot het verkrijgen van financiële ondersteuning kunt u contact opnemen met het ROZ Twente. Het ROZ is gevestigd in het Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 te Hengelo en bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur via telefoon 074-245 97 23, of e-mail info@roztwente.nl