IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) voorziet in een inkomen voor oudere werkloze werknemers die de volledige uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeente en is in het leven geroepen om te voorkomen dat bepaalde groepen werkloze werknemers na de WW een beroep moeten doen op de bijstand. De IOAW heeft een minder strenge inkomenstoets en kent zelfs helemaal geen vermogenstoets. Op grond van de IOAW kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum.

Bekijk meer informatie. Ook te vinden op www.werk.nl.

Voor het aanvragen van een uitkering binnen de IOAW kunt u terecht op www.werk.nl

Voor telefonische informatie en advies of het stellen van vragen over ontslag kunt u contact opnemen met  telefoonnummer 074 – 2459767.

Voor meer informatie over een WW of WWB kunt u terecht op www.werk.nl.