Inkomenstoeslag

Woont u in Borne en heeft u al drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen.

De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie en is:

  • voor een echtpaar € 490
  • voor een alleenstaande ouder € 440
  • voor een alleenstaande € 345

Eerste keer aanvragen

Heeft u een uitkering van Sociale Zaken en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u elk jaar in oktober bericht over de toekenning van de inkomenstoeslag. Aanvragen is dan niet nodig.Heeft u geen uitkering van Sociale Zaken? Maar bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering of een salaris op bijstandsniveau? Dan moet u de toeslag zelf aanvragen. U kunt de toeslag aanvraagen door het downloaden van het aanvraagformulier en het formulier samen met de bijlagen in te leveren bij de Publieksbalie in het Gemeentehuis. Het formulier kan ook opgestuurd worden naar de Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Download het aanvraagformulier: PDFAanvraagformulier_Individuele_Inkomenstoeslag_A3.pdf

Vervolgaanvraag

Heeft u vorig jaar langdurigheidstoeslag gekregen? Dan kunt u de nieuwe toeslag en eventueel gelijktijdig bijzondere bijstand digitaal aanvragen door het vervolgaanvraagformulier te downloaden en in te leveren bij de Publieksbalie in het Gemeentehuis of door het formulier op te sturen naar de Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Download het vervolgaanvraagformulier: PDFVervolgaanvraagformulier_Individuele_Inkomenstoeslag_A4.pdf

De gemeente Borne kent meerdere minima regelingen voor mensen met een laag inkomen. De publieksbalie licht u graag voor en kan u folders meegeven van deze regelingen.

Openingstijden receptie en publieksbalie

Receptie
Maandag: 8.30 - 18.30 uur
Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur
               16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)

Deze toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan.

U komt alleen in aanmerking voor een inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent op de aanvraagdatum tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd (PGL).
  • U heeft ten minste drie jaar ononderbroken een inkomen ontvangen dat gelijk is aan de voor u geldende bijstandsnorm. Het soort inkomen (uitkering of salaris) is niet van belang.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis) is lager dan € 11.880,-  (voor een echtpaar of alleenstaande ouder) of € 5.940,-  (voor een alleenstaande).
  • Bent u getrouwd of woont u samen? Dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.