Inkomenstoeslag

Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie en is:

  • voor een echtpaar € 490
  • voor een alleenstaande ouder € 440
  • voor een alleenstaande € 345

Heeft u een uitkering van Werk & Inkomen  en voldoet u naar verwachting aan de voorwaarden? Dan ontvangt u elk jaar in oktober een aanvraagformulier.

Heeft u geen uitkering van Werk & Inkomen? Maar bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering of een salaris op bijstandsniveau? Dan moet u de toeslag zelf aanvragen. U kunt de toeslag aanvragen door het downloaden van het aanvraagformulier PDFaanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag A3.pdf  en het formulier samen met de bijlagen in te leveren bij de Publieksbalie in het Gemeentehuis. Opsturen kan ook, naar Werk & Inkomen Borne, Hengelo en Haaksbergen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig).

De gemeente Borne kent voor mensen met een laag inkomen een sociaal fonds. In de bijlage PDFRegelingen Sociaal fonds Borne.pdf leest u wat dit inhoudt. Ook kunt u bij de publieksbalie meer informatie ontvangen over de regelingen.

De inkomens toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan. U komt in aanmerking voor een inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent op de aanvraagdatum tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd (PGL).
  • u heeft ten minste drie jaar ononderbroken een inkomen ontvangen dat gelijk is aan de voor u geldende bijstandsnorm. Het soort inkomen (uitkering of salaris) is niet van belang.
  • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis) is lager dan €  12.240,-  (voor een echtpaar of alleenstaande ouder) of €  6.120,-  (voor een alleenstaande).
  • bent u getrouwd of woont u samen? Dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.
  • u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.