Activiteiten voor schoolgaande kinderen

Wie een uitkering heeft of een laag inkomen kan bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor activiteiten voor schoolgaande kinderen. Indien u in aanmerking komt, kunt u het PDFaanvraagformulier Sociaal fonds Borne 2018.pdf downloaden, invullen en inclusief de bijlagen inleveren bij de gemeente. Meer informatie vindt u via onderstaande links:

Studiefonds - bijdrage in de studiekosten
Studiekosten - computers
Bijzondere bijstand

 

 

 

De gemeente Borne kent meerdere minima regelingen voor mensen met een laag inkomen. De publieksbalie kan u voorlichten en kan u folders meegeven van deze regelingen.