Identiteitskaart

Inleiding

Om naar het buitenland te kunnen reizen heeft u een geldig (reis)document nodig. Hierbij kunt u kiezen tussen een paspoort (reisdocument) dat geldig is voor alle landen ter wereld of een Nederlandse identiteitskaart. Op een verlopen document mag niet worden gereisd. Het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart zijn eigendom van de Nederlandse Staat en worden in Nederland uitgegeven door de gemeenten. In beginsel dienen ze ter identificatie en als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. De documenten worden door de Staat aan zijn burgers verstrekt om hen de mogelijkheid te bieden naar het buitenland te reizen. De Staat verplicht zich ten opzichte van andere landen de houder van het reisdocument weer binnen de eigen grenzen toe te laten.

De Nederlandse identiteitskaart

Met deze kaart kan worden gereisd naar de volgende landen: Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. De maximale prijs van de kaart ligt vast en wordt elk jaar per 1 januari aangepast.

Geldigheidsduur identiteitskaart

Voor personen tot 18 jaar blijft de geldigheidsduur van een identiteitskaart 5 jaar. Voor personen vanaf 18 jaar is de geldigheidsduur 10 jaar.

Kinderen

Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen identiteitskaart hebben. Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/voogd die het gezag hebben/heeft. Kinderen vanaf twaalf jaar hebben die toestemming niet meer nodig. Download de toestemmingsverklaring: PDFVerklaring_van_toestemming.pdf

Wat te doen bij vermissing of diefstal van een reisdocument

U moet zo spoedig mogelijk aangifte van de vermissing bij de gemeente doen.  Bij het aanvragen van een nieuw (reis)document op het gemeentehuis wordt een verklaring van vermissing opgemaakt. Uw gestolen of vermiste (reis)document wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Indien het (reis)document later wordt teruggevonden, kan het niet meer worden gebruikt. Het (reis)document moet wel worden ingeleverd bij de gemeente. Bij vermissing of diefstal moet u rekening houden met eventueel een langere aanvraagprocedure.

Wijzigingen

In het paspoort en op de Nederlandse identiteitskaart kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Zelf wijzigingen aanbrengen in het document maakt het document ongeldig en is strafbaar.

Zorgvuldigheid

Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart zijn eigendom van de Nederlandse Staat. Het veelvuldig buigen van het kunststof deel van de documenten kan beschadigingen tot gevolg hebben. Dit gaat u tegen door zorgvuldig met de documenten om te gaan.

Aanvullende eisen anderen landen

Als u reist naar de enkele landen die geen lid zijn van de Europese Unie, dient u er rekening mee te houden dat een dergelijk land aanvullende of afwijkende eisen kan stellen, bijvoorbeeld een visum, eisen met betrekking tot de geldigheidsduur van het paspoort en dergelijke. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau, de ambassade of consulaat van het land van bestemming naar te informeren.

Aanvragen

Een paspoort of Nederlandse identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u woont. Daarvoor moet u alle (reis)documenten meenemen die u in uw bezit heeft. Als u nooit een paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebt gehad dan is een ander geldig identiteitsbewijs, voorzien van foto en handtekening noodzakelijk.

Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs wordt door de ambtenaar een nader onderzoek ingesteld om uw identiteit vast te stellen.

Ook moet u één goedgelijkende pasfoto inleveren, m.i.v. 26-08-2006 worden er strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van de pasfoto, de Bornse fotografen zijn op de hoogte van deze eisen. Houdt u rekening met een wachttijd van een week voor dat u uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt afhalen.

Voorkom onnodig wachten en maak een afspraak via Afspraak maken

Klik op de onderstaande link om een toestemmingsverklaring te downloaden:

PDFVerklaring_van_toestemming.pdf

Tarieven per document vanaf 1 januari 2019 (5 jaar geldig)

Nederlandse identiteitskaart voor personen tot 18 jaar: € 29,95

Tarieven per document vanaf 1 januari 2019 (10 jaar geldig)

Nederlandse identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar: € 56,80

Spoedtoeslag

Spoedtoeslag per document vanaf 1 januari 2019: € 48,60

Bezorgen

Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw identiteitskaart ook laten bezorgen. Geef dit dan aan tijdens de aanvraag. De kosten zijn € 15,-.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14074.

De aanvraag kan in uitzonderlijke en bijzondere situaties thuis worden gedaan.
Informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie.

Levertijd

Identiteitskaarten worden op een centrale plaats in Nederland gemaakt. U kunt uw nieuwe document daarom niet meteen meenemen. De levertijd is vijf werkdagen.

Spoed

Het is mogelijk om uw reisdocument met spoed aan te vragen. De wet- en regelgeving geeft echter geen garantie over de levertijd van de documenten. In de regel kunt u bij aanvraag voor 15.00 uur het document ophalen op de eerstvolgende werkdag. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden. Deze kosten komen altijd voor rekening van de burger en kunnen niet verhaald worden.

Wetten en regels

Op grond van de Paspoortwet kan de Nederlandse identiteitskaart worden verstrekt.
Iedere Nederlander die als ingezetene in de Basisregistratie Personen van een gemeente is ingeschreven of die woonachtig is in een land waarvoor de Nederlandse identiteitskaart geldig is, heeft binnen de grenzen van deze wet recht op verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart.

Wie kan het aanvragen

De inwoner die de Nederlandse nationaliteit heeft en staat ingeschreven in de basisregistratie van de woongemeente.

Benodigde gegevens

Naam en adres van de aanvrager.

Benodigde formulieren

Aanvraagformulier reisdocument.

Overige benodigde documenten

  • Alle in uw bezit zijnde (oude) reisdocumenten. Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond.
  • Indien de aanvrager jonger is dan 12 jaar, moet een toestemmingsverklaring, ondertekend door beide ouders of degene die het gezag heeft, bijgevoegd zijn bij de aanvraag. Indien de aanvrager onder curatele staat, moet er een toestemmingsverklaring van de curator zijn bijgevoegd.Download de toestemmingsverklaring
  • Een recente, recht van voren genomen, goedgelijkende pasfoto van de aanvrager. De pasfoto moet aan strenge eisen voldoen. De fotovakhandel is hiervan op de hoogte. Uitgebreide informatie over de nieuwe eisen van de pasfoto's kunt u vinden op de website www.paspoortinformatie.nl.