Trouwen in Borne

Wilt u trouwen in Borne? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden. Binnen de gemeente zijn een aantal vastgestelde locaties waar u dit kunt vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze.

Bij de sluiting van het huwelijk heeft u tenminste twee en maximaal vier getuigen nodig die 18 jaar of ouder zijn. De getuigen worden opgegeven bij de melding van het huwelijk. U moet een kopie van het identiteitsbewijs van de getuigen uploaden.

Wijziging gemeenschap van goederen
Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling rondom het huwelijksvermogensrecht veranderd. Als u na deze datum een huwelijk sluit, gebeurt dit in een beperkte gemeenschap van goederen.

Dit houdt in dat bezittingen en schulden van vóór de registratie buiten de gemeenschap vallen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens het huwelijk. Meer informatie kunt u verkrijgen bij een notaris vindt u of op de site van de rijksoverheid.

Een voorgenomen huwelijk moet u minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk melden in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt.

De melding kunt u doorgeven met behulp van uw DigiD. Daarbij kiest u eveneens een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een datum en een locatie. Bij een kosteloze huwelijksvoltrekking kunt u zelf geen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitkiezen.

MELDING VOORGENOMEN HUWELIJK

Na uw aanmelding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
U kunt in het overzicht buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uw huwelijk voltrekt. Dit geldt niet bij kosteloze huwelijksvoltrekkingen.

Voor dat u de datum vastlegt en digitaal doorgeeft, overlegt u met deze ambtenaar of hij of zij op de geplande datum beschikbaar is. Alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u via bovenstaande link.

Ook kunt u uw huwelijk door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (benoemd in een andere gemeente) laten sluiten. De ambtenaar voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van het huwelijk.

De locatie
U kunt een huwelijk sluiten in het gemeentehuis van Borne. U kunt online de beschikbaarheid raadplegen via I-burgerzaken.

Ook kunt u kiezen voor één van de tien vastgestelde ‘bijzondere’ locaties. Hieraan zijn extra kosten verbonden in verband met de huur van de locatie. U kunt online de beschikbaarheid raadplegen.

Met een medewerker van de betreffende locatie vult u bijgaand  Bestandaanvraagformulier bijzondere trouwlocatie  in. U kunt deze vervolgens meesturen met de online melding van uw huwelijk.

De kosten voor de voltrekking van het huwelijk betaalt u door middel van iDeal bij uw digitale melding van uw huwelijk. In PDFTarieven trouwlocaties 2019.pdf vindt u de kosten.

In Borne kunt u kosteloos trouwen op de dinsdagochtend om 09:00 en 09:30 uur. Voor bruidsparen woonachtig buiten de gemeente Borne is het niet mogelijk om een kosteloos huwelijk om 09:30 uur te sluiten.