Trouwen in Borne

Wilt u trouwen? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden. Binnen de gemeente zijn een aantal vastgestelde locaties waar u dit kunt vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze.

Bij de sluiting heeft u tenminste twee en maximaal vier getuigen nodig die 18 jaar of ouder zijn. De getuigen worden opgegeven bij de melding van het huwelijk. U moet een kopie van het identiteitsbewijs van de getuigen uploaden.

Wijziging gemeenschap van goederen
Met ingang van 1 januari 2018 verandert de regeling rondom het huwelijksvermogensrecht. Als u na deze datum trouwt, gebeurt dit in een beperkte gemeenschap van goederen.

Dit houdt in dat bezittingen en schulden van vóór het huwelijk buiten de gemeenschap vallen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens het huwelijk. Meer informatie kunt u verkrijgen bij een notaris vindt u of op de site van de rijksoverheid.

 

 

Een voorgenomen huwelijk moet u minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk melden in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt.

De melding kunt u doorgeven met behulp van uw DigiD. Daarbij kiest u eveneens een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een datum en een locatie. Na uw aanmelding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.

Bent u in het buitenland geboren, woont of heeft u in het buitenland gewoond, informeer dan voor de melding bij Publiekszaken welke documenten u moet meenemen.  Woont u niet in Nederland en u of uw partner bezit de Nederlandse nationaliteit, dan moet in de gemeente ’s-Gravenhage melding worden gedaan. Meer informatie hierover kunt u vinden op  de site van de gemeente Den Haag.

Online datum reserveren

  • Heeft u een datum gekozen?
  • Is uw locatie beschikbaar op deze datum?
  • Heeft u contact opgenomen met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en is hij of zij akkoord met de datum van uw keuze?
  • Heeft u een keuze voor een trouwboekje gemaakt?
  • Heeft u de kopieën van de legitimatiebewijzen van uw getuigen digitaal beschikbaar?

Dan kunt u via DigiD de melding doen en uw huwelijk vastleggen.

Maak digitaal een melding

 

 

De kosten voor de voltrekking van het huwelijk zijn afhankelijk van de dag, de locatie en het tijdstip. U betaalt deze kosten door middel van iDeal bij uw digitale melding van uw huwelijk. In Microsoft Office documentbijgaand overzicht Tarieven trouwlocaties 2018 vindt u de kosten.

Indien u dat wilt, kunt u tegen betaling een trouwboekje ontvangen.

In Borne kunt kosteloos trouwen op de dinsdagochtend.

De trouwlocatie
U kunt trouwen in het gemeentehuis van Borne. U kunt online de beschikbaarheid raadplegen via I-burgerzaken.

Ook is het mogelijk op een ‘bijzondere’ locatie te trouwen. Dat kan op tien vastgestelde locaties. Hieraan zijn extra kosten verbonden in verband met de huur van de locatie. U kunt online de beschikbaarheid raadplegen.

Met een medewerker van de betreffende locatie vult u bijgaand  Bestandaanvraagformulier bijzondere trouwlocatie  in. U kunt deze vervolgens meesturen met de online melding van uw huwelijk.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
U kunt in het overzicht buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uw huwelijk voltrekt.

Overleg voor u de datum vastlegt en digitaal doorgeeft met deze ambtenaar  of hij of zij op de geplande datum beschikbaar is. Alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u via bovenstaande link.

Ook kunt u uw huwelijk door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (benoemd in een andere gemeente) laten sluiten. De ambtenaar voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van het huwelijk.