Huishoudelijke Ondersteuning

Ondersteuning bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te organiseren. U kunt een beroep doen op de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning wanneer u:

  • (tijdelijk) niet zelf uw huishouden kunt doen;
  • niet (voldoende) hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen om het probleem op te lossen.

Ondersteuning bij het huishouden gebeurt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe in deze wet (Wmo2015) is beschreven wanneer u recht heeft op ondersteuning bij het schoon en leefbaar houden van uw huis.

Voor meer informatie of een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning kunt u contact opnemen met de gemeente Borne (zie Contact). 

Een gesprek bij de gemeente is voor iedereen gratis.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de gemeente Borne via tel. (074) 2658 500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of door een e-mail te sturen naar wmo-jeugd@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.