Huishoudelijke Ondersteuning

Oplossingen voor problemen bij het huishouden

U kunt op verschillende manieren huishoudelijke ondersteuning regelen. Vraag bijvoorbeeld in uw omgeving rond of mensen een goede interieurverzorger kennen. In plaatselijke kranten en bij supermarkten staan vaak advertenties, en via internet vindt u ook veel aanbieders. Let dan wel op de betrouwbaarheid van de website. Als boodschappen doen een probleem voor u is  zijn er supermarkten in Borne die de boodschappen voor u thuis bezorgen.

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Vanaf 2015 is de ondersteuning bij het huishouden op een andere manier georganiseerd. De reden hiervoor is de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). Het Rijk geeft de gemeente minder geld voor de uitvoering. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de passende ondersteuning te kunnen blijven bieden, desondanks kan dit betekenen dat de hulp minder wordt. Vroeger kreeg een inwoner een indicatie voor een aantal uren huishoudelijke hulp. Dat is nu vervangen door een besluit waarin het ‘gewenste resultaat’ centraal staat. Het gewenste resultaat is het schoon en leefbaar houden van de woning. Dit heeft betrekking op woonruimten die nodig zijn voor het normale gebruik van de woning en die daadwerkelijk in gebruik zijn.

Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we:

 • Het schoonhouden van de woon- en slaapkamer, keuken, badkamer en toilet.
 • Het gaat om de ruimten die daadwerkelijk in gebruik zijn;
 • Het beschikken over schone en draagbare kleding;
 • Het beschikken over de benodigde dagelijkse maaltijden;
 • Het thuis kunnen zorgen voor de minderjarige kinderen.

Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we in ieder geval niet:

 • De zorg voor dieren;
 • Werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden;
 • Het samen drinken van een kop koffie;
 • Ramen lappen buiten;
 • Het kopen van kleding;
 • Het doen van boodschappen.

Als u wilt dat een medewerker van het sociaal team Borne met u mee denkt en samen met u mee kijkt naar een passende oplossing dan kunt u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch door op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 te bellen met 074-2658500, of door een e-mail te sturen naar hulpvragen@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Daar vult u samen met de baliemedewerker een meldingsformulier in.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

PDFDownload het meldingsformulier

Sociaal team

Uw melding wordt vervolgens besproken in het sociaal team van Borne. Dit team bestaat uit diverse professionals die allen werkzaam zijn in Borne. Dit kan een consulent zijn in dienst van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een ouderen adviseur. Wie u het beste kan helpen is afhankelijk van uw hulpvraag. Deze professional gaat met u in gesprek om samen met u te kijken wat uw mogelijkheden zijn en wat een passende oplossing kan zijn voor uw hulpvraag.

Ondersteuning

Als u zelf informatie heeft die van belang is voor het onderzoek dan kunt u dit aan uw contactpersoon aangeven. Wanneer u het prettig vindt dat iemand u helpt bij het gesprek dan kunt u iemand uit uw persoonlijke omgeving vragen. Ook kunt u als u dat wenst gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze professional helpt u in het proces. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit bij de melding aangeven.

Het advies is voor iedereen gratis. Als een door de gemeente betaalde maatwerkvoorziening voor u de oplossing is dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan de werkelijke kostprijs die de gemeente betaald. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, gezinssituatie en leeftijd en wordt door het CAK vastgesteld. U betaalt voor deze oplossing maximaal €255,- per maand.

Als u wilt dat een medewerker van het sociaal team Borne met u mee denkt en samen met u mee kijkt naar een passende oplossing dan kunt u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch door op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 te bellen met 074-2658500, of door een e-mail te sturen naar hulpvragen@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Daar vult u samen met de baliemedewerker een meldingsformulier in.