Hondenbelasting

Voor het aan of afmelden van een hond verwijzen wij u door naar het digitaal loket van het GBT. Meld een hond aan of af. Houd uw Digid bij de hand.

De gemeente Borne heeft haar belastingtaken vanaf 2009 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT www.gbtwente.nl, voor telefonische informatie kunt u bellen met nummer 14074.