Geslacht op geboorteakte, wijzigen

Op een geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Het is niet nodig dat u hiervoor eerst een operatie of hormoonbehandeling ondergaat of dat u zich laat steriliseren. Wel heeft u een verklaring van een deskundige nodig. Deze verklaring kunt u bij de volgende ziekenhuizen aanvragen:

  • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
  • Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen
  • Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden

Bij de geslachtswijziging kunt u ook doorgeven welke voornaam u voortaan wilt gebruiken.

De verandering van uw geslacht op uw geboorteakte werkt door in verschillende administraties van de overheid. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma’s.

U neemt het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden)

U wijzigt het geslacht op uw geboorteakte bij de gemeente waar u bent geboren. Bent u geboren in het buitenland? Dan gaat u naar de gemeente Den Haag.

De voorwaarden zijn:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.