Geregistreerd partnerschap

Wilt u een geregistreerd partnerschap sluiten? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden. Binnen de gemeente zijn een aantal vastgestelde locaties waar u dit kunt vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze.

Bij de sluiting heeft u tenminste twee en maximaal vier getuigen nodig die 18 jaar of ouder zijn. De getuigen worden opgegeven bij de melding van het geregistreerd partnerschap. U moet een kopie van het identiteitsbewijs van de getuigen uploaden.

Wijziging gemeenschap van goederen
Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling rondom het huwelijksvermogensrecht veranderd. Als u na deze datum een geregistreerd partnerschap sluit, gebeurt dit in een beperkte gemeenschap van goederen.

Dit houdt in dat bezittingen en schulden van vóór de registratie buiten de gemeenschap vallen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens het geregistreerd partnerschap. Meer informatie kunt u verkrijgen bij een notaris vindt u of op de site van de rijksoverheid.

 

 

 

 

Een voorgenomen geregistreerd partnerschap moet u minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het aangaan van de partnerschap melden in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt.

De melding kunt u doorgeven met behulp van uw DigiD. Daarbij kiest u eveneens een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een datum en een locatie. Bij een kosteloze voltrekking kunt u zelf geen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitkiezen.

MELDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Na uw aanmelding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.

De locatie
U kunt een geregistreerd partnerschap sluiten in het gemeentehuis van Borne. U kunt online de beschikbaarheid raadplegen via I-burgerzaken.

Ook kunt u kiezen voor één van de tien vastgestelde ‘bijzondere’ locaties. Hieraan zijn extra kosten verbonden in verband met de huur van de locatie. U kunt online de beschikbaarheid raadplegen.

Met een medewerker van de betreffende locatie vult u bijgaand  Bestandaanvraagformulier bijzondere trouwlocatie  in. U kunt deze vervolgens meesturen met de online melding van uw geregistreerd partnerschap.

Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
U kunt in het overzicht buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uw geregistreerd partnerschap voltrekt. Dit geldt niet bij kosteloze partnerschapsregistraties.

Voor dat u de datum vastlegt en digitaal doorgeeft, overlegt u met deze ambtenaar of hij of zij op de geplande datum beschikbaar is. Alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u via bovenstaande link.

Ook kunt u uw geregistreerd partnerschap door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (benoemd in een andere gemeente) laten sluiten. De ambtenaar voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van het partnerschap.

 

De kosten voor de voltrekking van het partnerschap zijn afhankelijk van de dag, de locatie en het tijdstip. U betaalt deze kosten door middel van iDeal bij uw digitale melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. In PDFTarieven trouwlocaties 2019.pdf vindt u de kosten.

Indien u dat wilt, kunt u tegen betaling een geregistreerd partnerschapsboekje ontvangen.

In Borne kunt kosteloos een geregistreerd partnerschap sluiten op de dinsdagochtend.