Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap is, net als het huwelijk, een wettelijk geregelde en erkende samenlevingsvorm.

Geregistreerd partnerschap geeft dezelfde rechten en plichten als een huwelijk. Het is bedoeld voor paren die niet willen trouwen en toch formeel een verbintenis willen aangaan op een manier die vrijwel overeenkomt met het huwelijk. Er zijn verschillen tussen een huwelijk een een geregistreerd partnerschap. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

In het Burgerlijk Wetboek zijn de regels met betrekking tot het geregistreerd partnerschap opgenomen. Het geregistreerd partnerschap wordt ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis voltrokken. Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben na de voltrekking ervan ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap moet men telefonisch een afspraak maken met de productgroep Publiekszaken 074-2658701.

Uitgebreide informatie over trouwlocaties en kosten vindt u op het tabblad "Kosten".

Met ingang van 1 september 2015 is de aangifte partnerschap afgeschaft.  Na het vastleggen van de partnerschapsdatum ontvangt u van ons een meldingsformulier. Het formulier dient door u te worden ingevuld en voorzien van bijlagen. U kunt de datum telefonisch vastleggen. Is het formulier volledig ingevuld en zijn de leges betaald dan kan de partnerschap doorgang vinden. Ontbreken er gegevens dan kunnen wij u om meer documenten vragen en eventueel nader onderzoek doen. Op de afgesproken dag en tijd wordt de partnerschap formeel voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in het bijzijn van minimaal twee of maximaal vier meerderjarige getuigen. Hiervan wordt een akte opgemaakt. Na de voltrekking wordt de partnerschap ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Indien één partner of beide partners in het buitenland geboren is/zijn, in het buitenland woont of gewoond heeft, is het raadszaam om voor de aangifte te informeren welke documenten moeten worden overgelegd.

Gemeentehuis

E-mail: info@borne.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Dinsdag 09.00 of 09.30 uur

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

Maandag t/m vrijdag

€ 309,50

€ 0,-

€ 309,50

Het Bussemakershuis

Website: www.bussemakerhuis.nl
E-mail: info@bussemakerhuis.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag

€ 309,50

€ 295, -

€ 604,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 395, -

€ 704,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 395, -

€ 758,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 395, -

€ 758,80

Dorset

Website: www.dorset.nl
E-mail: info@dorset.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag 09.00 – 00.00 uur

€ 309,50

€ 400, -

€ 709,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 500, -

€ 809,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 500, -

€ 863,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 600,-

€ 963,80

Het tuinrestaurant

Website: www.tuinrestaurant.nl
E-mail: info@tuinrestaurant.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag

€ 309,50

€ 250, -

€ 559,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 300, -

€ 609,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 300, -

€ 663,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 400, -

€ 763,80

Theehuis De Karmeliet

Website: www.theehuisdekarmeliet.nl
E-mail: info@theehuisdekarmeliet.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag 09.00 – 12.00 uur

€ 309,50

€ 250,-

€ 559,50

Maandag t/m donderdag 12.00 – 00.00 uur

€ 309,50

€ 300,-

€ 609,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 350,-

€ 659,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 350,-

€ 713,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 500,-

€ 863,80

Restaurant De Kloostergang

Website: www.dekloostergang.nl
E-mail: info@dekloostergang.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag 09.00 – 12.00 uur

€ 309,50

€ 250,-

€ 559,50

Maandag t/m donderdag 12.00 – 00.00 uur

€ 309,50

€ 300,-

€ 609,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 350,-

€ 659,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 350,-

€ 713,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 500,-

€ 863,80

Wijnkoperij De Prinsen - Aan Tafel

Website: www.deprinsen.nl
E-mail: info@deprinsen.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag

€ 309,50

€ 300,-

€ 609,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 350,-

€ 659,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 350,-

€ 713,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 350,-

€ 713,80

Het Seminar

Website: www.hetseminar.nl
E-mail: info@hetseminar.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag 09.00 – 12.00 uur

€ 309,50

€ 300,-

€ 609,50

Maandag t/m donderdag 12.00 – 00.00 uur

€ 309,50

€ 400,-

€ 709,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 475,-

€ 784,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 475,-

€ 838,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 575,-

€ 938,80

De Oale Schöp

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag

€ 309,50

€ 250, -

€ 559,50

Vrijdag

€ 309,50

€ 250, -

€ 559,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 250, -

€ 613,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 250, -

€ 613,80

Erve Hondeborg

Website: www.ervehondeborg.nl
E-mail: info@ervehondeborg.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m vrijdag

€ 309,50

€ 395,-

€ 704,50

Zaterdag

€ 363,80

€ 395,-

€ 758,80

Zon- en feestdagen

€ 363,80

€ 395,-

€ 758,80

De Zwanenhof

Website: www.zwanenhof.nl
E-mail: acco@zwanenhof.nl

Dag

Gemeentelijke leges

Zaalhuur

Totaal

Maandag t/m donderdag 09.00 – 21.00 uur

€ 309,50

€ 300, --

€ 609,50

Vrijdag 09.00 – 21.00 uur

€ 309,50

€ 400, --

€ 709,50

Zaterdag 09.00 – 21.00 uur

€ 363,80

€ 400, --

€ 763,80

Zon- en feestdagen 09.00 – 21.00 uur

€ 363,80

€ 500, --

€ 863,80

Indien het kerkelijke huwelijk aansluitend in de kapel wordt voltrokken, wordt de zaalhuur met € 100,- verhoogd.

Informatie kan worden verkregen bij de productgroep Publiekszaken via  074-2658701.

De heer Peij

De heer W.C.M. (Carel) Peij

Trouwen doe je niet zomaar even.
Aan iedere huwelijksdag gaat een gedegen voorbereiding vooraf, want een huwelijk is een hoogtepunt in je leven.
Samen met het bruidspaar wil ik de huwelijksvoltrekking voor beiden tot een persoonlijke gebeurtenis maken. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, zodat het voor jullie een onvergetelijke dag wordt.
Desgewenst kan ik de huwelijkstoespraak in het Twents houden.

 

Mevr. Pigge

Mevrouw A.W.M. (Angela) Pigge

Gefeliciteerd met jullie voornemen om te gaan trouwen! Het blijft boeiend en bijzonder hoe en waarom 2 mensen elkaar vinden en besluiten om het verdere leven met elkaar te willen delen. Ik vind het een uitdaging om op een persoonlijke wijze een invulling te geven aan een zeer belangrijke gebeurtenis in jullie beider leven; een creatieve invulling die bij jullie past, die bij jullie hoort. Indien gewenst kan ik de ceremonie (deels) uitvoeren in Twents, Duits, Engels of Spaans.

 

De heer Pigge

De heer G.A. (Gerard) Pigge

Mijn naam is Gerard Pigge, ben getrouwd en heb 3 kinderen. De vele jaren van ervaring als huwelijksambtenaar, hebben me genoeg opgeleverd om een huwelijkssluiting tot een feestelijk gebeuren en een unieke happening op maat te maken. Met de persoonlijke gegevens dat het bruidspaar zelf geeft in een thuisbezoek, maak ik er voor ieder aanstaand stel eer een bijzondere en zeer persoonlijke ceremonie van. Wezenlijk voor mij is dat er gezamenlijk en vooral door het aanstaande bruidspaar de inhoud wordt bepaald. Elk bruidspaar is uniek in persoonlijkheid, achtergrond, verleden en inzicht. Ook belangrijk is de omgeving, de omlijsting met (live) muziek, want muziek maakt de mensen vrolijk en blij. Het is de belangrijkste dag in het leven van twee mensen en die moet feestelijk zijn, vanaf het begin. Het inspireert en intrigeert mij telkens weer. Indien gewenst voer ik de ceremonie in het Twents uit.

 

De heer Wes

De heer B.J. (Bé) Wes

Mijn naam is Bé Wes en ben geboren in Almelo. Sinds 1979 woon ik in Borne. Ik ben specialist voor Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie en werk parttime in het Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal. Een huwelijksvoltrekking is meestal het spannende begin van een feestelijke dag. In overleg met jullie wordt hiervan een passende gebeurtenis gemaakt.

 

Mevrouw J.G.M. (Ans) Borgers-Beijen

De stap is genomen! Proficiat!  Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is op komst! Een feest, gebaseerd op de liefde tussen twee mensen ongeacht leeftijd, geaardheid, geloof of nationaliteit. Een heuglijke dag waar ik graag mijn bijdrage aan lever.
Ik ben moeder van twee kinderen en trotse, actieve oma van vijf kleinkinderen. Als logopedist  had ik een praktijk in de gemeente Dinkelland en daarnaast werkte ik  binnen verschillende vormen van onderwijs. Samen met mijn man geniet ik nu van de luxe, ons leven naar eigen wens te kunnen indelen.
Het mogen trouwen van bruidsparen hoort daar bij. Het is een voorrecht bij te dragen aan een onvergetelijke, blije dag. Mijn ambitie is om samen de juiste toon te vinden voor de ceremonie: immers het huwelijk is universeel, maar elk paar uniek! De ceremonie moet stijl uitstralen waarbij emotie en humor niet mogen ontbreken..
Jullie wens hoor ik in het voorgesprek. Alvast een hele fijne voorbereidingstijd naar jullie huwelijksdag toegewenst! Wellicht tot ziens?

 

Mevrouw van der Veer-Veensma

Mevrouw M. (Marianne) Goedegebuure

Jullie gaan ja zeggen!
Mijn naam is Marianne Goedegebuure (1979), ik ben een enthousiaste en creatieve vrouw uit Borne die gepassioneerd is van de trouwwereld. Zelf getrouwd en moeder van een zoon en dochter.
Trouwambtenaar… een fantastische functie waar ik ontzettend veel in kwijt kan, zoals mijn openheid, humor, spontaniteit, creativiteit en mijn verdieping in de mens. Dát vind ik zo leuk aan deze functie! Ik heb voorheen veel gewerkt voor mensen, o.a. in de kinderopvang en de kraamzorg. Ik vind het fijn om er voor ze te zijn, te zorgen. Iedere keer weer opnieuw.
Het lijkt me super om jullie te trouwen, samen met jullie een kijkje nemen in jullie leven, wat jullie boeit in elkaar en waarom je voor elkaar gekozen hebt. Welke wensen hebben jullie voor de ceremonie in gedachten en hoe kan ik daarbij helpen? Welke anekdote of gebeurtenis typeert jullie? Eventueel kan ik vrienden of familieleden bij de ceremonie betrekken zodat deze nog persoonlijker wordt.
Of jullie nu jong zijn of wat ouder, man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw, welke achtergrond jullie ook hebben, ik zal er alles aan doen om jullie te laten stralen. Geen enkele ceremonie loopt volledig zoals gepland en naar mijn mening mag er ruimte zijn voor improvisatie. Het zijn immers, net als bij foto’s, de onverwachte momenten, die het leukst zijn. Ik zie het als mijn taak om jullie te adviseren, te begeleiden en vooral jullie te laten genieten.
Als jullie het bovenstaande verhaal aanspreekt en jullie een spontane ambtenaar zoeken. Dan ben ik graag de persoon om jullie bijzondere ceremonie te leiden!

 

Gerdien Assink

Mevrouw G.J. (Gerdien) Assink

Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Ik ben Gerdien Assink, gehuwd en sta midden in het sociale leven. We hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter. Al 20 jaar wonen we met veel plezier in Borne, waar ik – na opgegroeid te zijn in Hengelo – naar toe ben verhuisd. Ik ben werkzaam in het ziekenhuis als Echolaborante, waar ik veel verschillende mensen ontmoet.
Elk bruidspaar is ook verschillend en heeft iets unieks, met hun eigen persoonlijke inzicht en verleden. Mensen inspireren mij met hun verhalen en ervaringen. Hierdoor is het voor mij iedere keer weer een uitdaging om er samen met jullie een leuke en spannende speech van te maken, zodat de ceremonie een goed begin wordt van een feestelijke dag.

 

Kim Molzer-Padberg

De heer J. (Johan) Kleissen

Een feestelijke ceremonie maken van een serieuze aangelegenheid. Dat is het doel van mij als nieuwe BABS in Borne. De liefde voor elkaar, mooie en ontroerende verhalen en grappige anekdotes tot uitdrukking brengen in jullie huwelijksceremonie. Of het nou persoonlijk en intiem moet zijn, relaxt of formeel, het begint in ons voorgesprek waarin jullie de nodige input geven.
Ik vind het een eer jullie te mogen trouwen en zal mijn uiterste best doen om een goede sfeer te creëren en er een onvergetelijke ceremonie van te maken, zodat jullie en alle gasten kunnen terugkijken op een mooie en ontspannen plechtigheid als start van een bijzondere feestdag.

 

Kim Molzer-Padberg

Mevrouw H. (Heleen) Weber

Mijn naam is Heleen Weber en ik ben moeder van drie volwassen kinderen. In het dagelijks leven ben ik docent Nederlands in de hoogste klassen van het HAVO en VWO. Hoewel ik oorspronkelijk uit het Westen kom, woon ik sinds 1997 met veel plezier in Borne. Ik vind het fantastisch om trouwambtenaar te mogen zijn. Bewust zeg ik mogen, want ik ervaar het als een eer en blijk van vertrouwen als mij wordt gevraagd een huwelijk te voltrekken en zo een heel belangrijke bijdrage te leveren aan die bijzondere dag in het leven van twee mensen. Een goede huwelijksceremonie, met humor waar het kan en ernst waar het moet, zet daarbij de toon. Er is geen paar dat zich zijn huwelijksdag niet zal blijven herinneren en wat mij betreft moet die herinnering er een zijn met een gouden randje. In mijn werk als docent en mentor, maar natuurlijk ook in mijn rol als moeder, heb ik de nodige  mensenkennis opgedaan. Daarbij beschik ik over inlevingsvermogen en interesse in mensen. Dit zijn ook de ingrediënten die nodig zijn om samen met een bruidspaar de sfeer en inhoud van de huwelijksvoltrekking te bepalen en te komen tot een passende ceremonie.
Mocht het gewenst zijn dan kan ik de ceremonie ook (deels) in het Engels, Spaans, Frans of Duits uitvoeren.
Geen paar is hetzelfde en ik vind het geweldig om steeds met andere mensen een stukje mee te mogen gaan op hun specifieke weg naar het huwelijk of partnerschap. Als trouwambtenaar zal ik voor jullie ruimschoots de tijd nemen en met aandacht, inzet en betrokkenheid werken aan een huwelijkssluiting die bij jullie past, waarin jullie je herkennen en waarbij jullie je op je gemak voelen.

 

Kim Molzer-Padberg

Mevrouw K. (Kim) Molzer-Padberg

Mijn naam is Kim, woonachtig in Enschede. Ik ben getrouwd en moeder van een zoon. In het dagelijks leven ben ik leerkracht in het basisonderwijs. Ik houd ervan om creatief bezig te zijn. Ook vind ik het heerlijk om leuke dingen te ondernemen met mijn gezin. Ik zou het een eer vinden om van jullie huwelijksceremonie iets moois en persoonlijks te mogen maken, zodat deze bijzondere dag nog specialer wordt.

Met de persoonlijke gegevens die jullie zelf geven in een thuisbezoek, maak ik er voor ieder aanstaand stel, een bijzondere en zeer persoonlijke ceremonie van. Wezenlijk voor mij is dat, er gezamenlijk en vooral door jullie, de inhoud wordt bepaald. Jullie trouwdag is júllie dag, een dag die je maar één keer kunt invullen zoals je dat zelf wilt.
Ik wens jullie veel plezier toe met de voorbereiding van jullie huwelijk!

 

Ab Laarman

De heer A. (Ab) Laarman

Graag stel ik mij even kort aan jullie voor. Mijn naam is Ab Laarman, ben in 1943 geboren in Den Ham, waar ik ook mijn jeugd heb doorgebracht. Na jaren in Swifterbant gewoond te hebben, is Borne sinds 1983 onze woonplaats. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en ben de trotse opa van 4 kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik mij in verschillende functies, bezig gehouden met de internationale handel van agrarische producten. Na mijn pensionering was er meer tijd voor hobby’s en vrijwilligerswerk, o.a. voor scholen en kerkgemeenschappen.

"JA IK WIL”

Voordat dit uitgesproken wordt, omdat jullie van elkaar houden, is er een lange tijd aan voorbereiding voorafgegaan. Drie eenvoudige woorden, voor jullie echter zeer diepgaand. Graag verneem ik in een persoonlijk gesprek jullie persoonlijke wensen.
Ik beschouw het als een eer mijn medewerking te mogen verlenen aan jullie ‘Grote Dag’ waarin, wat mij betreft, emotie en humor hand in hand kunnen gaan. Ik wens jullie een goede voorbereiding op misschien wel de belangrijkste dag uit jullie leven.

 

Wie kan het aanvragen

Man/man, vrouw/vrouw, man/vrouw, beide 18 jaar of ouder, met de Nederlandse nationaliteit of beschikkend over een geldige verblijfstitel.
Indien men niet met een ander is gehuwd of reeds een geregistreerd partnerschap is gegaan, kan geregistreerd partnerschap aangevraagd worden. U kunt dit (telefonisch) vastleggen. De gemeente Borne kent negen locaties.

Als beide partners niet in Nederland wonen en één van de partners bezit de Nederlandse nationaliteit, moet in de gemeente 's-Gravenhage aangifte worden gedaan. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.denhaag.nl

Benodigde gegevens:

  • Het meldingsformulier
  • Eigen legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Kopie legitimatiebewijs van de getuigen. Bij de partnerschapregistratie moeten minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

In de gevallen waarin verificatie niet mogelijk is of wanneer gegevens afwijken of niet voldoende duidelijk zijn, kan gevraagd worden om een originele akte of uittreksel over te leggen.

Indien een partner in het buitenland geboren is of in het buitenland woont of gewoond heeft, is het raadzaam om voor de aangifte van het geregistreerd partnerschap te informeren welke documenten moeten worden overgelegd. U kunt hierover contact opnemen met de productgroep Publiekszaken.

De partnerschapregistratie

De partners zijn vrij in de keuze van datum, tijdstip, locatie en gemeente van registratie. De afspraak kan telefonisch worden vastgelegd..
De partners bespreken samen met de uitgekozen ambtenaar van de burgerlijke stand hoe de inhoud van de partnerschapregistratie er uit gaat zien. Bij de registratie moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Na de registratie van het partnerschap wordt het geregistreerd partnerschap ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op de afgesproken dag en tijd wordt het geregistreerd partnerschap formeel voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in het bijzijn van minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen. Hiervan wordt een akte opgemaakt. Hierna wordt het geregistreerd partnerschap ingeschreven in de Baisregistratie Personen (BRP).

Resultaat

  1. De aanvraag wordt afgewezen.
  2. De beide partners staan als elkaars geregistreerd partner, geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bezwaar en beroep

Bij weigering van de aanvraag kan bezwaar worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand het bezwaar afwijst, kan beroep worden aangetekend bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank.
Indien het beroep wordt afgewezen, kan in hoger beroep worden gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

De informatie is openbaar.