Gemeentegrond, gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruik maken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming.
Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

U stuurt de volgende gegevens op:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
  • een beschrijving van wat u gaat doen

U vraagt toestemming bij de gemeente Borne. Bel voor meer informatie met de gemeente op telefoonnummer 14074

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.