Gemeentearchief

Het archief is hét historisch documentatiecentrum voor de gehele gemeente Borne. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van de gemeente Borne kan hier terecht.

Studieruimte
Het gemeentearchief beschikt over een kleine studieruimte waar u ongestoord archiefstukken kunt bestuderen. U kunt daarbij denken aan registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, het archief van Spanjaard, het archief van het Rigteramt Borne, foto’s (circa 30.000 stuks) en films, de gemeentelijke archieven vanaf 1811, Borns(ch)e Couranten vanaf 1902 of de Joodse geschiedenis van Borne.

Archieven zijn niet alleen de vindplaatsen voor vastgelegde officiële handelingen van de gemeente, maar het zijn ook bronnen voor historisch onderzoek. Op een paar uitzonderingen na, zijn archieven na 20 jaar openbaar.

Van de bezoekers wordt enige zelfstandigheid verwacht. Tegen financiële vergoeding kan men het onderzoek echter ook laten uitvoeren door medewerkers van het gemeentearchief.

Bezoek uitsluitend op afspraak via telefoonnummer 074 – 2658730.