Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Op schriftelijk verzoek van de burger wordt het verstrekken van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan derden beperkt. De gemeente is wettelijk verplicht binnen de wettelijke gestelde termijn van 4 weken na het verzoek hieraan gevolg te geven. Indien de gemeente het voornemen heeft niet te voldoen aan het verzoek, dan dient de burger hiervan op de hoogte te worden gesteld door middel van een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt hiervoor zowel terecht aan de publieksbalie als bij het digitale loket.

  • Voor het digitale verzoek kijkt u onder "Aanvragen".
  • Aan de publieksbalie kunt u na overlegging van een geldig legitimatiebewijs een verzoek om geheimhouding persoonsgegevens indienen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. De geheimhouding geldt voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie. U kunt alleen voor u zelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet uw kind zelf geheimhouding aanvragen.

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen en andere instanties met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Er wordt aan zogenaamde vrije derden (familie, kennissen, e.d.), verplichte derden en kerken zonder toestemming van u nooit informatie verstrekt. 

Als u binnen de gemeente verhuist, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente, dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

Openingstijden publieksbalie

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)