Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) is een parkeerplaats speciaal ingericht voor een specifiek gehandicaptenvoertuig of een normaal motorvoertuig waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht.

De Regeling Voertuig definieert wat een gehandicaptenvoertuig is. De belangrijkste kenmerken zijn een breedte van maximaal 1,10 meter en een maximumsnelheid van 45 km/h. Die wagentjes zijn speciaal geschikt en bedoeld voor gehandicapten.

Gehandicapten zijn vaak slecht in staat om een grote afstand van hun voertuig naar hun woning te overbruggen. Om een gehandicapte hierbij te helpen kan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ingericht worden dichtbij de woning.

Een gehandicaptenparkeerplaats is te herkennen aan een paal met het verkeersbord E6. De reservering van een gehandicaptenparkeerplaats wordt bekend gemaakt met een onderbord waarop het kenteken van de auto is aangebracht of het nummer van het verzekeringsplaatje aan de achterzijde van het gehandicaptenvoertuig.

Voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet een verkeersbesluit worden genomen door het college van B&W.

De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats dient persoonlijk ingediend te worden bij de publieksbalie van de gemeente Borne. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar het hoofdstuk “kosten”.

Download het PDFAanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.pdf

Wilt u het kenteken wijzigen? Dan kunt u het volgende document downloaden:PDFWijzigingsformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.pdf

De kosten voor het plaatsen van het bord bedragen € 54,80

De kosten voor het verwerken van een nieuw kenteken of verhuizing van het bord bedragen € 32,50

Bezoekadres

Rheineplein 1
7622 DG  Borne
T. 14 074
F. 074 266 33 38
info@borne.nl

Postadres

Postbus 200
7620 AE  Borne

Openingstijden publieksbalie

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

Wie kan het aanvragen

Een gehandicapte inwoner van Borne komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • uit medisch advies is gebleken dat de haalbare loopafstand voor de gehandicapte (met gebruikelijke loophulpmiddelen) anders ontoereikend is;
 • de gehandicapte heeft niet de mogelijkheid om het voertuig te parkeren op eigen terrein of in een eigen garage;
 • binnen de maximale loopafstand vanaf de woning is voor de aanvrager normaliter geen gewone parkeerruimte beschikbaar;
 • van de politie is een positief advies ontvangen ten aanzien van het voorgenomen besluit;
 • als het om een auto gaat is de houder in het bezit van een geldige (Europese) gehandicaptenparkeerkaart.

Benodigde gegevens

Auto (eventueel een aangepaste)

 • gegevens over de mogelijk geschikte parkeerplaats
 • kopie van de gehandicaptenparkeerkaart
 • kentekenbewijs
 • rijbewijs
 • medische rapportage; indien beschikbaar en relevant

Gehandicaptenvoertuig (zie de Regeling Voertuigen)

 • gegevens met betrekking tot de beoogde en mogelijk geschikte parkeerplaats
 • verzekeringspolis (behorende bij het verzekeringsplaatje) 
 • legitimatiebewijs
 • medische rapportage; indien voorhanden en relevant

Bezwaar

Tegen zowel de weigering van een aanvraag als het inwilliging ervan kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. Naast de aanvrager kan ook een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Vervolgacties

Bij verhuizing of aankoop van een andere auto moet u een aanvraag tot wijziging indienen. Bij verhuizing wordt de dan geldende situatie opnieuw beoordeeld. Ook van overlijden ontvangen wij graag bericht.