Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. U vindt deze parkeerplaatsen bijvoorbeeld bij winkelcentra, ziekenhuizen en tankstations.

Soorten

Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

  • voor mensen die zelf autorijden (de bestuurderskaart,B);
  • voor mensen die met iemand meerijden (de passagierskaart,P);
  • voor mensen die in een instelling wonen (de instellingskaart,I).

Persoonsgebonden

De bestuurderskaart en passagierskaart zijn persoonsgebonden. U kunt de kaart daardoor in iedere auto gebruiken.

Parkeerschijf

U mag de auto zo lang u wilt op de gehandicaptenparkeerplaats laten staan.
Behalve als er een bord bij staat met een maximale parkeerduur. Dan moet u naast de gehandicaptenparkeerkaart ook een parkeerschijf gebruiken.

Geldigheid

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie.
Sommige gemeenten hebben daarnaast speciale parkeerkaarten voor de eigen gemeente. Deze kaarten zijn vaak goedkoper en gemakkelijker te krijgen.

Geldigheidsduur

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Mocht de verwachting zijn dat u op basis van uw situatie maar kort gebruik zult maken van de gehandicaptenparkeerkaart dan kan deze kaart voor de duur van 1 jaar worden verstrekt.

De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u digitaal via de ondertaande link of persoonlijk bij de publieksbalie van de gemeente Borne indienen. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar het hoofdstuk “kosten”.

Naar aanleiding van uw aanvraag zal de consulent met u contact opnemen. De consulent van de gemeente Borne zal onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Afhankelijk van uw situatie kan een extra medisch onderzoek noodzakelijk zijn. De gemeente Borne zal hiervoor contact opnemen met een medisch adviesbureau.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart digitaal

 

Het in behandeling nemen van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (zowel nieuw als bij vervanging) kost in de gemeente Borne € 67,50 (prijspeil 01-01-2019).

Wmo-loket Borne
Rheineplein 1
7622 DG Borne

Het Wmo-loket is maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur telefonisch bereikbaar via T 074 - 2658500.
Het Wmo-loket is ook per brief of e-mail te bereiken.
Uw brief kunt u richten aan: Wmo-loket Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een e-mail kunt u sturen naar wmo-jeugd@borne.nl.

Ook kunt u langskomen of een afspraak maken. Voor vragen bent u welkom bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

                          

 

 

Wie kan het aanvragen

Voor een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder moet u voldoen aan minimaal één van deze voorwaarden:

  • u kunt helemaal niet lopen, of
  • u kunt niet meer dan 100 meter lopen (met wandelstok, rollator of andere loophulpmiddelen).

Voor een gehandicaptenparkeerkaart passagier moet u voldoen aan één van de bovenstaande voorwaarden en aan één van de onderstaande:

  • u bent volledig afhankelijk van een bestuurder om uw bestemming te bereiken, bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige verstandelijke beperking of een ernstige psychiatrische ziekte, of
  • u bent volledig rolstoelgebonden in uw functioneren.