Geboorte, aangifte

Is uw kind geboren? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Officieel heet dit aangifte van de geboorte. Geef de geboorte van uw kind door binnen 3 dagen na de bevalling. Dit moet in de gemeente waar uw kind is geboren. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind.

Meenemen

• Geldige identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van uzelf en de moeder
• Als u dat hebt: trouwboekje of partnerschapsboekje
• Als u niet bent getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebt maar u het kind wel hebt erkend: akte van erkenning
• Als u vóór de geboorte de achternaam voor het kind heeft gekozen: akte van naamskeuze
• Bij duomoederschap: donorgegevens of een bewijs van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 12,70 (tarief 2015).

In de volgende gevallen mag u aangifte doen:

  • U bent de vader of moeder van het kind.
  • U was bij de geboorte aanwezig.
  • U bent bewoner van het huis waar het kind is geboren.
  • U bent het hoofd van de inrichting waar het kind is geboren.

Als niemand geboorteaangifte kan doen, zal de burgemeester of een ambtenaar dit doen.

Wilt u een afspraak maken? Voorkom onnodig wachten bij de Publieksbalie en maak een afspraak via Afspraak maken