Erkenning kind, aanvragen

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind. 

 • Bent u getrouwd met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

Bij de erkenning legt de gemeente meteen vast welke achternaam uw kind krijgt. Meer over dit onderwerp leest u bij 'Naamskeuze bij erkenning'.

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Meer over dit onderwerp leest u bij 'Ouderlijk gezag, aanvragen'.

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen. 
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

U doet uw aanvraag voor erkenning bij de Publiekbalie van de gemeente Borne. Dit kan voor de geboorte of na de geboorte van het kind. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan gaat de moeder mee naar de gemeente voor de naamskeuze.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

U heeft nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • het geldige identiteitsbewijs van de moeder van het kind
 • als het kind nog geen 12 jaar oud is: persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder
 • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud is: persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en van het kind
 • als het 16 jaar of ouder is: persoonlijke of schriftelijke toestemming van het kind

Doet u aangifte voor de geboorte van het kind? Bewaar dan het afschrift van de erkenningsakte. U krijgt dit afschrift na de erkenning. U heeft deze akte nodig bij de geboorteaangifte.

Erkenning kost niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 12,70 (tarief 2015).

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wilt u een kind erkennen? Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.