Kind erkennen

Afspraak maken

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap hebt, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische ouder te zijn. U kunt een kind op drie momenten erkennen: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte en na de aangifte van de geboorte.

 

Voor het erkennen kunt u een afspraak maken (https://afspraken.borne.nl/internetafspraken)

Dat kan voor of na de geboorte. Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan gaat de moeder mee naar de gemeente voor de naamskeuze.

 

Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

•U bent 16 jaar of ouder.

•U bent geen familie van de moeder.

•Er zijn niet al 2 ouders.

•Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.

•Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.