Emigreren

Als u voor meer dan acht maanden naar het buitenland verhuist, dan moet u dat melden bij de gemeente. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Verblijft u minder dan acht maanden in het buitenland, dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

U doet de melding maximaal 5 dagen voor vertrek bij de Publieksbalie. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

In uw melding moet staan:

  • In welk land u zult verblijven.
  • Wat uw eerste adres is (met plaatsnaam).
  • De datum waarop u verhuist

Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • De curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.

Als niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt, dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.