Buurtfeest

Buurtfeesten en kleine evenementen

In artikel 2.2.2 lid 2 van de APV 2015 staat aangegeven dat voor een klein evenement (buurtfeest) geen vergunning noodzakelijk is indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een eendaags evenement.
  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen.
  • Er is geen afsluiting van een of meer wegen noodzakelijk.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 uur en na 24.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of vormt niet anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.
  • Het terrein bevat voldoende afvalcontainers en wordt na afloop van het evenement afvalvrij gemaakt.
  • Er is een organisator.
  • De organisator stelt de burgemeester tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement hiervan in kennis met een telefonische/digitale/schriftelijke melding.

Voor evenementen die niet aan deze voorwaarden voldoen geldt dat een vergunning noodzakelijk is. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden bij het onderwerp "Aanvragen".

Hieronder kunt u de melding voor het buurtfeest (Klein evenement) digitaal doen:

MELDING KLEIN EVENEMENT DIGITAAL

 

U kunt de melding ook schriftelijk doen. Hieronder kunt u het meldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de Publieksbalie, opsturen naar de gemeente Borne of inscannen en mailen naar info@borne.nl

Download het PDFMeldingsformulier buurtfeest.

De kosten voor het aanvragen van een buurtfeest bedragen € 11,90

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie tel: 14074