Buurtfeest

Buurtfeesten en kleine evenementen

In artikel 2.2.2 lid 2 van de APV 2015 staat aangegeven dat voor een klein evenement (buurtfeest) geen vergunning noodzakelijk is indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een eendaags evenement.
  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen.
  • Er is geen afsluiting van een of meer wegen noodzakelijk.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 uur en na 24.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of vormt niet anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.
  • Het terrein bevat voldoende afvalcontainers en wordt na afloop van het evenement afvalvrij gemaakt.
  • Er is een organisator.
  • De organisator stelt de burgemeester tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement hiervan in kennis met een telefonische/digitale/schriftelijke melding.

Voor evenementen die niet aan deze voorwaarden voldoen geldt dat een vergunning noodzakelijk is. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden bij het onderwerp "Aanvragen".

De kosten voor het aanvragen van een buurtfeest bedragen € 11,90

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie tel: 14074