Buurtfeest

Buurtfeesten en kleine evenementen

Voor een klein evenement (buurtfeest) is geen vergunning noodzakelijk (artikel 2:25 lid 2 van de APV 2015), indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen;
  • er is geen afsluiting van een of meerder doorgaande wegen noodzakelijk is;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 uur en na 24.00 uur;
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of vormt niet anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object;
  • er is een organisator;
  • de organisator tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement de burgemeester daarvan in kennis stelt met een telefonische/digitale/schriftelijke melding.

Voor evenementen die niet aan deze voorwaarden voldoen is een evenementenvergunning noodzakelijk is. Voldoet uw evenement aan de voorwaarden dan is alleen een melding voldoende.

Een buurtfeest kunt u melden via het digitale meldingsformulier:
DIGITALE MELDING BUURTFEEST

 

Ook kunt u gebruik maken van het 'papieren' meldingsformulier: PDFmeldingsformulier buurtfeest
Dit formulier kunt u downloaden en opsturen naar de gemeente Borne.

Er worden geen leges gerekend voor deze melding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie tel. 14074.