Bouwvergunning (omgevingsvergunning voor het bouwen)

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning of het kappen van een boom. Per 1 oktober 2010 kunnen veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure, worden aangevraagd. Vanaf die datum geldt de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Om een beeld te krijgen of u een vergunning nodig heeft kunt u in het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U voert dan uw (bouw-)locatie en werkzaamheden in. Vervolgens kunt u zien of u of u een vergunning nodig.

De kosten van een bouwvergunning zijn afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten van het te (ver)bouwen bouwwerk.

Informatie over bouwvergunningen kan worden verkregen bij de Publieksbalie en de productgroep Uitvoering, telefoon 14 074.

Wilt u een afspraak maken? Voorkom onnodig wachten bij de Publieksbalie en maak een afspraak via Afspraak maken