Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

 

Na uw aanvraag  zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u (of uw partner) een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan de gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand.

De gemeente zal bij de beoordeling van uw recht op bijzondere bijstand steeds vier vragen beantwoorden:

  • Heeft u daadwerkelijk kosten?
  • Zijn de kosten in uw individuele geval noodzakelijk?
  • Heeft u de kosten gemaakt door bijzondere individuele omstandigheden?
  • Kunt u de kosten niet betalen uit uw inkomen, de individuele inkomenstoeslag of uw vermogen?

Als alle vier de vragen bevestigend worden beantwoord, heeft u in principe recht op bijzondere bijstand.
PDFAanvraagformulier Bijzondere Bijstand.pdf downloaden

 

De gemeente Borne kent meerdere minima regelingen voor mensen met een laag inkomen. De publieksbalie licht u graag voor en kan u folders meegeven van deze regelingen.

Bezoekadres

Rheineplein 1
7622 DG Borne
T. 14 074
F. 074- 2663338
e-mail: info@borne.nl

Postadres

Postbus 200
7620 AE Borne

Openingstijden receptie en publieksbalie

Receptie
Maandag: 8.30 - 18.30 uur
Dinsdag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur
               16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)