Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld voor een dieet, maaltijdvoorziening of alarmering? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

 

 

 

 

Hebt u op dit moment een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de bijzondere bijstand aan bij uw klantmanager of consulent.
Hebt u geen uitkering van de gemeente? En vraagt u voor de eerste keer bijzondere bijstand aan? Dan kunt u de bijzondere bijstand zelf aanvragen bij de gemeente via het

PDFAanvraagformulier Bijzondere Bijstand.pdf

 

De gemeente Borne kent meerdere minima regelingen voor mensen met een laag inkomen. Voor informatie kunt u terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Rheineplein 1, 7622 DG in Borne, tel. 14 074, e-mail: info@borne.nl.

Er zijn diverse kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Maar u moet wel rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om kosten die u door persoonlijke omstandigheden niet zelf kunt betalen;
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. De gemeente bepaalt welke kosten voor u noodzakelijk zijn. Hiervoor kan een medisch onderzoek nodig zijn;
  • Het moet gaan om kosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen. Is er een andere instantie die  (een deel van) de kosten kan vergoeden? Bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of een andere verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u (voor dat deel) geen bijzondere bijstand krijgen.

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Daarvoor kijkt de gemeente naar uw draagkracht. Voor de berekening van uw draagkracht kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw eigen vermogen. Heeft u of uw partner een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan de gemeente beslissen dat u zelf de kosten moet betalen.