Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse identiteit aantonen.

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur).
 

 

Voor een bewijs van Nederlanderschap heeft u ook een uittreksel van het bevolkingsregister nodig.

Klik hier om een uittreksel bevolkingsregister (BRP) aan te vragen

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 8,20. U moet zich bij het aanvragen legitimeren.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Borne, tel: 14 074.

Wat moet ik meenemen?

U moet zich bij het aanvragen legitimeren. Daarom moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen.