Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse identiteit aantonen.

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur).
 

 

Een aanvraag voor een Bewijs van Nederlanderschap, kunt u digitaal indienen via de volgende link: Aanvraag Bewijs van Nederlanderschap

Voor een bewijs van Nederlanderschap heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen nodig. Klik hier om het uittreksel aan te vragen

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 8,40. U moet zich bij het aanvragen legitimeren.