Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

Waar kan ik terecht?

Voor een bewijs van Nederlanderschap kunt u terecht bij de Publieksbalie van de gemeente Borne.

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

 

Wanneer heb ik het nodig?

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur). 

Voor een bewijs van Nederlanderschap heeft u ook een uittreksel van het bevolkingsregister nodig.
Klik hier om een uittreksel bevolkingsregister (BRP) aan te vragen

 

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 8,20.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Borne, tel: 14 074.

Wat moet ik meenemen?

U moet zich bij het aanvragen legitimeren. Daarom moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen.