Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:
- Heeft u het nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
- Heeft u het nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de Publieksbalie.

 

Om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, kunt u op afspraak terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen.

Maak een afspraak

Een bewijs van in leven zijn kost € 8,40.

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds.

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 13,40 (tarief 2019).

U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente Borne.

 

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het ondertekenen.