Betalingsregeling

Een betalingsregeling is een regeling die getroffen kan worden als de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd kan worden betaald. In uitzonderlijke gevallen wordt er met de burger of onderneming een betalingsregeling afgesproken.

De gemeente Borne heeft haar belastingtaken vanaf 2009 overgedragen aan GBTwente. Voor meer informatie over het treffen van een betalingsregeling verwijzen wij u naar de website van GBTwente www.gbtwente.nl.

U kunt via het digitale loket van GBTwente uw betalingsregeling regelen of via de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Er zijn geen kosten verbonden aan het treffen van een betalingsregeling.

Informatie over betalingsregelingen kan worden verkregen bij de publieksbalie van het gemeentehuis via 14 074 of via de website van GBTwente.