Belastingen, kopie van aanslag

Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag van het gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBTwente).
Bent u deze kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Kijk dan in het digitaal loket van het GBTwente. U kunt uw aanslag digitaal inzien.

U kunt uw aanslag digitaal inzien in het digitale loket van het GBT.