Begraven

Binnen de gemeente Borne kennen we drie begraafplaatsen. De katholieke en tot de kerk behorende begraafplaatsen zijn in Hertme en Zenderen. In Borne is een gemeentelijke begraafplaats. Op de gemeentelijke begraafplaats bestaat de mogelijkheid tot begraven, het bijzetten van een urn of het verstrooien van as van een overledene.

Voor informatie over de mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaats en vragen over het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats kunt bellen met het gemeentehuis via het telefoonnummer 14 074. Voor het maken van een afspraak voor een begrafenis, het plaatsen van een asbus of urn of het plaatsen van een grafsteen kunt u bellen met 074 - 2667845. De gemeentelijke begraafplaats is dagelijks te bezoeken van 09.00 - 17.00 uur.

Bij vragen rondom een sterfgeval, kunt het beste contact opnemen met uw begrafenisondernemer.

Folder van de begraafplaats

Gemeentelijke begraafplaats

Oude Almeloseweg 50, Borne
Postadres: Postbus 200
7620 AE Borne
Telefoon: 074 - 2667845

RK begraafplaats Hertme

Hertmerweg, Hertme
contactpersoon: dhr. A.G.J. Homan, T. 074 - 2665219

RK begraafplaats Zenderen

Oude Kerkweg, Zenderen.
contactpersoon: de heer H.V. Peper, T. 074 - 2661308

Wetten en regels

  • Wet op de Lijkbezorging.
  • Algemene plaatselijke verordening.
  • Beheersverordening begraafplaatsen Borne 2011.

Wie kan het aanvragen

Nabestaanden of een begrafenisondernemer kunnen een aanvraag indienen tot begraven, verstrooien of bijzetting van een urn. Zie hiervoor artikel 7 van de Beheersverordening begraafplaatsen Borne 2011.

Beheersverordening

Uitvoeringsbesluit grafbedekking 2011

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2011

Uiterlijk 48 uur voor begraven, bijzetten of verstrooien dient de beheerder van de begraafplaats in kennis te zijn gesteld.

Benodigde gegevens

Zie artikel 9 van de Beheersverordening begraafplaatsen Borne 2011.

Jaarlijks worden de tarieven op 1 januari vastgesteld. Kijk in de bijgevoegde tarievenlijst voor de actuele tarieven.

Tarievenlijst 2017