Bedrijfsafvalinzameling

Klein bedrijfsafval is afval dat bijvoorbeeld afkomstig is van scholen, kantoren, winkels en diensten.

De inzameling van dit kleine bedrijfsafval werd tot voor kort op verzoek door Twente Milieu uitgevoerd. Hiervoor werd reinigingsrecht betaald aan de gemeente. Door gewijzigde regelgeving (wet Markt en overheid) is deze vorm van inzameling gestopt per 1 januari 2018.

De Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) zoekt een geschikte particuliere inzamelaar die deze inzameling voortzet. Ondernemers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de adviezen van de BBO. (najaar 2017)