Basisregistratie personen, informatieverzoek

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens.

Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen.

Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan. Kijk ook bij: Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek.

U geeft de reden aan waarvoor u de persoonsgegevens wilt gebruiken. Ook moet u een geldig identiteitsbewijs meesturen.

U vraagt de persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. U kunt kosteloos bij de gemeente waar u woont uw eigen persoonsgegevens inzien in de basisregistratie personen (BRP).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente verleent binnen 4 weken inzage in de gegevens.

U mag de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de BRP, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats