Basisregistratie personen, gegevens aanpassen

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan schriftelijk  door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Gaat de gemeente akkoord, dan moeten de wijzigingen worden ingevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken van de gemeente Borne, via 14074 of via info@borne.nl.

U geeft de wijzigingen door aan de gemeente.

De gemeente verwijdert binnen 4 weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering.

Waren uw gegevens onjuist? De gemeente doet een onderzoek en zal binnen 4 weken beslissen. Behalve bij gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit. Dan kan de gemeente de termijn steeds met 8 weken verlengen.