Basisregistratie personen, gegevens aanpassen

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Gaat de gemeente akkoord, dan moeten de wijzigingen worden ingevoerd.

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan 16 jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat. Dit is ook mogelijk met gegevens van vóór geslachtsverandering. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.

U heeft het volgende nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs

Daarnaast heeft u bij het doorgeven van correcties nodig:

  • het document met foutieve gegevens
  • het bewijs van de juiste gegevens

U geeft de wijzigingen door aan de gemeente.

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

De gemeente verwijdert binnen 4 weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering.

Waren uw gegevens onjuist? De gemeente doet een onderzoek en zal binnen 4 weken beslissen. Behalve bij gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit. Dan kan de gemeente de termijn steeds met 8 weken verlengen.