Automatische incasso

Een automatische incasso is een machtiging waarmee het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) de gemeentelijke heffingen en belastingen automatisch kan afschrijven van uw rekening.

Met een automatische incasso wordt het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) gemachtigd om de gemeentelijke heffingen en belastingen automatisch van uw bankrekening te mogen afschrijven.  Het betreft een doorlopende machtiging. Het voordeel van automatische incasso is de gespreide betaling.

Als u een machtiging hebt verleend voor automatische incasso, betaalt u automatisch in maximaal 8 opeenvolgende termijnen na dagtekening van het aanslagbiljet of over de resterende maanden tot november met een minimum van 2 maanden. Voorwaarde voor automatische incasso is dat het totaalbedrag niet hoger dan € 6.200,00 mag zijn.

Wanneer u het GBT niet heeft gemachtigd, moet u de aanslag binnen twee maanden betalen. Ook als het totaalbedrag hoger is dan € 6.200,00 moet u binnen twee maanden betalen.

Hoe u het GBT kunt machtigen, leest u onder 'aanvraag'.

De voordelen van automatische afschrijving zijn:

  • U vergeet nooit (op tijd) te betalen. 
  • U betaalt in maximaal 8 termijnen in plaats van 1 termijn.

U kunt een automatische incasso digitaal regelen. Daartoe dient u in te loggen met uw DigiD-code. Klik op de onderstaande link om de automatische incasso digitaal te regelen.

Automatische incasso digitaal regelen

Er zijn geen kosten verbonden aan het verlenen van een automatische incasso.

Informatie kan worden verkregen bij de publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Iedereen die een aanslag gemeentelijke heffingen, met een totaalbedrag lager dan € 6.200,00 heeft ontvangen, kan een automatische incasso aanvragen. Eventuele openstaande posten van voorgaande jaren kunnen niet via automatische incasso geind worden.

Benodigde gegevens

  • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager.
  • Banknummer.
  • Burgerservicenummer (dit was Sofinummer) 
  • Het aanslagnummer van de aanslag waarvoor automatische incasso wordt aangevraagd.