Automatische externe defibrillator (AED)

In Borne zijn diverse AED’s aanwezig die ingezet kunnen worden bij reanimatie.

In een aantal wijken zijn wijkwerkgroepen die zich bezighouden met de AED in uw buurt. Zij zorgen voor onderhoud maar ook voor het aanbieden van reanimatiecursussen aan de diverse vrijwilligers in uw wijk.  Ook binnen bedrijven zijn vaak AED’s aanwezig.

HartslagNu.nl
De  meeste AED's zijn aangemeld bij HartslagNu.nl. Dit  is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. Op www.hartslagnu.nl kunt u hier meer over lezen. U kunt zich daar aanmelden als vrijwillig burgerhulpverlener en een AED aanmelden om in te zetten bij burgerhulpverlening.

Voor vragen over AED's kunt u terecht bij Ellis Stronks, telefoonnummer 074-2658686.