Archeologie

Op 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad een archeologische verwachtingskaart met beleidsadviezen vastgesteld als beleidskader voor het aspect archeologie in de ruimtelijke procedures.

Inzicht
De archeologische verwachtingskaart is een geografische kaart welke inzicht geeft in de bestaande archeologische toestand van zowel het landelijke als het bebouwde gebied van Borne. Dit inzicht is noodzakelijk voor onder meer de planning en de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen. Vooraf is er nu duidelijkheid over de (mogelijke) archeologische waarde van een bepaald gebied.

Op basis van de archeologische verwachtingskaart zijn er beleidsadviezen opgesteld, gericht op de vraag hoe in bepaalde gebieden met archeologie moet worden omgegaan. Deze beleidsadviezen zullen worden gebruikt als beleidskader voor nadere uitwerking in de te volgen ruimtelijke procedures. De beleidsadviezen gaan bijvoorbeeld over de vraag in welke gevallen archeologisch onderzoek noodzakelijk is en in welke gevallen het gemeentebestuur vrijstelling van (nader) archeologisch onderzoek kan verlenen.

De archeologische verwachtingskaart met een samenvatting van de beleidsadviezen vindt u hier:

PDFArcheologische verwachtingskaart Borne.pdf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Compagner van de afdeling Grondgebied via 074-2658640.