Afvalstoffenheffing

De gemeente Borne heeft haar belastingtaken vanaf 2009 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT www.gbtwente.nl.

Voor telefonische informatie kunt u bellen met de publieksbalie van het gemeentehuis, telefoonnummer 14074.