Afvalcontainer

In Borne wordt het huishoudelijke afval ingezameld door Twente Milieu. Twente Milieu is ook verantwoordelijk voor het beheer van de afvalcontainers. Laagbouwwoningen hebben in Borne de beschikking over een restafval-, GFT- en verpakkingencontainer.

Bij hoogbouwwoningen zijn verzamelcontainers geplaatst.

 

De aanvraag van een afvalcontainer kan telefonisch worden ingediend bij de klantenservice van Twente Milieu, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoon 0900 - 85 20 111 of via de website van Twentemilieu https://www.twentemilieu.nl/.


 

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de verschillende afvalstromen, ophaaldata, containerlocaties, tips en klantenservice op Twente Milieu.