Afval

Twente Milieu is per 1 januari 2014 verantwoordelijk voor een groot deel van de afvalinzameling in Borne.

 

GFT en restafval

Een groot deel van het huishoudelijke afval bestaat uit GFT-afval (groente- fruit- en tuinafval). Dit afval wordt op de Twence B.V. Afval en energie, locatie Boeldershoek gecomposteerd. Voordeel van composteren is dat een waardevol bemestingsproduct wordt geproduceerd. Het is wel belangrijk dat u uw GFT-afval zo zuiver mogelijk aanlevert. Vervuilde vrachten worden namelijk afgekeurd en als restafval verbrand. Uw (en andermans) moeite is dan voor niets geweest. De gemeente controleert periodiek op het scheidingsgedrag. De gemeente zamelt eens per 14 dagen GFT in. Dit geldt ook voor restafval. Alleen in het centrum van Borne bij ondernemers wordt er wekelijks restafval ingezameld middels een container met blauw deksel.

Grofvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor de duobak. Zie voor meer informatie het product Grofvuil.

Kunststof verpakkingsafval

Het doel van de inzameling is het verminderen van de hoeveelheid plastic in de verbrandingsoven. Ingezameld plastic wordt niet verbrand maar wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards, kinderspeelgoed, mobiele telefoons, tennisballen en fleecetruien.
Binnen de gemeente Borne is een aantal containers door Twente Milieu geplaatst. U herkent ze aan de oranje kleur en vindt ze naast de glascontainers. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar de containers zijn geplaatst.

Straat Omschrijving Aantal
De Bleek Supermarkt Albert Heijn 1
Weerselosestraat Supermarkt Plus 2
Bekenhorst-De Schoener  't Dijkhuis 1
Europastraat-Oude Hengeloseweg  Supermarkt Plus 1
Letterveldweg  Supermarkt Nettorama 2
Grotestraat thv. 224  Supermarkt Aldi 2
Hertmerweg 30 Hertme  t.o cafe 't Oale Bakkershoes 1
Hoofdstraat achter nr. 44
Zenderen
 Sportveld 1

Het kunststof verpakkingsafval mag ongewassen, met dop en het liefst verkleind in de container worden gedeponeerd. Het is wel van belang dat de verpakkingen leeg zijn en dat daaraan geen papier, karton of (aluminium)-folieresten meer zitten. Prijs- en barcodestickers zijn geen bezwaar. Het gaat dus alleen om plastic verpakkingsafval. Gooi geen andere plastic producten zoals kinderspeelgoed, tuinmeubelen e.d. in de oranje kunststofcontainer want daarmee wordt de recyclingmogelijkheid van het ingezamelde afval verstoord.

Glas

Twente Milieu verzorgt de inzameling van glas.
In de gemeente staan in totaal 18 glasbakken:

 • bij Albert Heijn (4)
 • bij het winkelcentrum Letterveld (4)
 • aan de Europastraat naast supermarkt Huls v.d. Nieuwboer (2)
 • op de parkeerplaats de Höfte achter de Aldi (2)
 • bij de Schoener, voor bewoners van ‘t Dijkhuis, de Schoener en de Aak (1)
 • bij het winkelcentrum in de Stroom Esch, Dorsvloer (3)
 • in Zenderen, bij de parkeerplaats van Zenderen Vooruit (1)
 • in Hertme aan de Hertmerweg tegenover ’t Oale Bakkerhoes (1)

Houd a.u.b. de omgeving van de glasbak schoon. Laat bijvoorbeeld geen kartonnen dozen achter. Deze leveren veel overlast op voor omwonenden. Porselein en aardewerk horen niet in de glasbak, maar bij het gewone afval in de container.

Vlakglas

Het glas van ruiten kan niet in de glascontainer. U kunt ruiten verkleinen en (ingepakt) in uw grijze container deponeren of stevig verpakt als grofvuil aanbieden.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

KGA wordt op afroep ingezameld. Net als voor grofvuil dient u hiervoor bij het callcenter van Twente Milieu een afspraak te maken. Aanmelden van KGA kan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoon 0900 - 8520111 (5 cent per minuut) bij de klantenservice van Twente Milieu.
KGA kunt u ook zelf naar het KGA- depot van Twente Milieu aan de Bieffel 7 brengen. Het depot is op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

Asbest

Voor u zelf aan de slag gaat met asbest is het aan te bevelen eerst de folder ‘Asbest in en om het huis’ en deze informatie over asbest door te lezen in verband met de geldende regelgeving en de gevaren die kunnen optreden bij het verwijderen van asbest. De folder is gratis aan te vragen bij de publieksbalie van de gemeente Borne: 14074.
 

Bouw- en sloopafval

Wordt niet door de reinigingsdienst geaccepteerd. Materialen die bijvoorbeeld vrijkomen bij verbouw van een keuken of badkamer dient u zelf weg te brengen naar het brengstation aan de Wegtersweg in Hengelo. Hier kunt u ook uw oud ijzer kwijt.

Overige afvalstromen

Oud papier

Papier en karton wordt ingezameld door scholen en muziekverenigingen. Door uw oud papier gescheiden in  te leveren spaart u het milieu en steunt u de inzamelaars. De huis- aan huis inzamelaars komen in delen van Borne eens per maand langs. Oud papier kan op de inzameldag aangeboden worden op de verzamelpunten die ook gebruikt worden voor de minicontainers. Daarnaast staan er permanent containers opgesteld bij de de muziekverenigingen aan de Weideweg 1 (Bornse Harmonie) en de Burenweg 5 (Stedelijk orkest). Hier kunt u van maandag t/m vrijdag terecht tussen 9.00 en 21.00 uur. Op zaterdagen kunt van de containers gebruik maken tussen 9.00 en 16.00 uur.

Kleding

In de gemeente staan 8 kledingcontainers, die door Kringloop Borne zijn geplaatst.

 • Winkelcentrum Letterveld - 2 containers
 • Winkelcentrum - bij Albert Heijn
 • Grotestraat - bij Dorset Mansion
 • Winkelcentrum Stroom Esch, bij de Dorsmolen
 • Plusmarkt, Oude Hengeloseweg 36
 • Borsche Maten - De Vonder
 • Parkeerplaats Zenderen Vooruit

De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht in de Kringloopwinkel. Niet verkoopbare kleding krijgt een aparte herbestemming.

Verenigingen zamelen ca. 4 keer per jaar huis-aan-huis kleding en schoeisel in. Zij verstrekken voor de inzameling vaak een plastic zak, waarop staat aangegeven wat er precies kan worden aangeboden en wanneer de zak wordt opgehaald. U kunt uw kleding ook naar de Kringloopwinkel brengen.

Elektrische en electronische apparaten

U kunt elektrische en elektronische apparaten (wit- en bruingoed) op de volgende wijze aanbieden:

 • Via de winkelier (oud voor nieuw): Bij de aanschaf van een nieuw apparaat is uw winkelier verplicht om het oude apparaat in te nemen.
 • Via de reparateur: Een niet meer te repareren apparaat kunt u kosteloos achterlaten bij de reparateur.
 • Via het Kringloopbedrijf Borne: Kleine elektrische en elektronische apparaten kunt u zelf naar het Kringloopbedrijf aan de Bornerbroeksestraat 83 brengen. De grens ligt bij een apparaat met de afmetingen van een magnetron of een kleinbeeldtelevisie. Grotere apparaten kunt  u onder voorwaarden ook laten halen. U kunt hiervoor een afspraak maken: telefoon 074-2668633. Het in te leveren apparaat dient altijd te zijn voorzien van een stekker en eventuele batterijen moeten zijn verwijderd.

Kunstof verpakkingen

In de Gemeente Borne worden kunststof verpakkingen ingezameld middels oranje containers die staan opgesteld bij de glasbakken.
Doel van de inzameling is het verminderen van de hoeveelheid plastic in de verbrandingsoven. Ingezameld plastic wordt niet verbrand maar wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards, kinderspeelgoed, mobiele telefoons, tennisballen en fleecetruien.
Plastic verpakkingen zoals drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons kunt u bij de oranje containers inleveren. In de destijds verzonden folder staat vermeld wat wel en niet in de container mag. Het afval mag er ongewassen, met dop en het liefst verkleind in. Het is wel van belang dat de verpakkingen leeg zijn en dat daaraan geen papier, karton of (aluminium)-folieresten meer zitten. Prijs- en barcodestickers zijn geen bezwaar. Het gaat dus alleen om plastic verpakkingsafval. Gooi geen andere plastic producten zoals kinderspeelgoed, tuinmeubelen e.d. in de oranje kunststofcontainer want daarmee wordt de recyclingmogelijkheid van het ingezamelde afval verstoord.

Kringloop Borne

Herbruikbare gebruiksartikelen, zoals meubilair, kleding en huishoudelijke apparaten kunt u zelf naar het Kringloopbedrijf aan de Bornerbroeksestraat 83 brengen. Grotere goederen kunt u desgewenst op afspraak aan huis laten ophalen, telefoon 074-2668633.

Het Kringloopbedrijf is op de volgende tijden geopend:
Maandag t/m zaterdag: van 09.00 - 17.00 uur

Bij het bedrijf is een fraaie winkel ingericht met een ruim assortiment goede gebruikte artikelen. Het loont zeker de moeite om hier eens een kijkje te nemen!

Voor het brengen van goederen is het magazijn op de volgende tijden geopend:
Maandag t/m zaterdag: van 09.00 - 17.00 uur.

Voor het leveren van goederen: van 9.00 - 16.30 uur.

 

 

Op de volgende websites vindt u meer informatie:

Stichting Kringloopbedrijf Borne

Twente Milieu

De kosten die worden gemaakt voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Informatie over de afvalstromen oud papier, kleding en elektrische en elektronische apparaten kan worden verkregen bij de publieksbalie, telefoon 14 074.

Voor informatie over de overige, door Twente Milieu ingezamelde afvalstromen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Twente Milieu. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur op nummer 0900 – 8520111