Adresonderzoek

Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Bij twijfel of adresgegevens wel kloppen, start de gemeente een administratief onderzoek.

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

U vraagt een adresonderzoek aan bij Publiekszaken van de gemeente Borne, via 14074 of via info@borne.nl.

 

De onderzoeksprocedure van een adresonderzoek duurt maximaal 3 maanden.