Achternaam, wijziging

Wanneer u uw achternaam wilt wijzigen, kunt u dit aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt uw nieuwe naam toegevoegd aan uw geboorteakte.

Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaar voor het kind gezorgd hebben. Dit is:

  • 3 jaar voor kinderen vanaf 12 jaar
  • 5 jaar voor kinderen tot 12 jaar

Bent u getrouwd? Of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? En wilt u uw naamgebruik wijzigen? Wilt u bijvoorbeeld de achternaam van uw partner gaan gebruiken? Lees dan de informatie bij ‘Naamgebruik, verzoek aanduiding’.

U stuurt de volgende gegevens mee met uw aanvraagformulier:

  • geboorteakte(n) van de persoon van wie de naam wordt gewijzigd
  • akte van echtscheiding (als dat van toepassing is)
  • schriftelijke aanvraag van wijziging
  • voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank)

Let op: een geboorteakte moet recent zijn aangevraagd. Een akte mag bij deze aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Het wijzigen van de achternaam kost € 835,00. Dit bedrag is hetzelfde voor 1 of 2 kinderen tot 18 jaar. Bij 3 of meer kinderen tot 18 jaar is dit € 1670,00 (tarief 2015).

U stuurt het aanvraagformulier naar de screeningsautoriteit Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie).

U kunt binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken bij Justis. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Doe dit binnen 6 weken na het besluit.

U stuurt het aanvraagformulier naar Justis. Justis controleert uw gegevens en neemt contact op met u en andere belanghebbenden. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of uw achternaam wordt gewijzigd. De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van het verzoek tot naamswijziging.