Woonvisie Hengelo-Borne 2017-2027

Woonvisie Hengelo-Borne 2017-2027

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maakt bekend dat op grond van de  Inspraakverordening gemeente Borne 2005 de ontwerp-Woonvisie Borne 2017-2027 ter inzage ligt. Het plangebied waarop deze woonvisie betrekking heeft wordt begrensd door de gemeentegrens van Borne.

Ter inzage en inspraak
De ontwerp-Woonvisie Borne 2017-2027 ligt voor een ieder gedurende een periode van zes weken ter inzage, met ingang van 31 mei 2017  tot en met 11 juli 2017. U kunt de ontwerp-Woonvisie raadplegen gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Borne. Tevens kunt u de ontwerp-Woonvisie downloaden en raadplegen door op de onderstaande link te klikken:

PDFOntwerp-woonvisie def..pdf

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen en belanghebbenden een schriftelijke zienswijze met betrekking tot de ontwerp-Woonvisie Borne 2017-2027 indienen bij:

het college van burgemeester en wethouders gemeente Borne,
postbus 200,
7620 AE Borne

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde termijn een afspraak maken met:
de productgroep Ontwikkeling van de gemeente Borne; telefoonnummer 074-2658524.