Ontwerp aanwijzing ondergrondse restafvalcontainers en milieueiland

In de raadsvergadering van 7 mei 2019 is besloten om diftar in te voeren. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel restafval aangeboden wordt. Aan de hand van het aanbod betaalt het huishouden het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Een van de actiepunten uit het raadsbesluit is het realiseren van tien extra ondergrondse restafvalcontainers en het ondergrondse brengen van milieueilanden. Dit heeft geleid tot een ontwerp aanwijzing van locaties voor tien ondergrondse restafvalcontainers en één ondergronds milieueiland. Een milieueiland is een plek waar meerdere ondergrondse containers staan, vaak zijn deze bedoeld voor verschillende afvalstromen zoals glas, papier, restafval en verpakkingen. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op de volgende tien locaties een ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen in Borne: Röringstraat, Hazelaarstraat, Wingerdstraat, Dreef/Enk, Jupiterstraat, Oude Hengeloseweg, Tuinlaan, Bongerd, Blauwgras/Vedergras, Erve Jenneboer.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op de volgende locatie een milieueiland te realiseren: Pastoor Veegerplein, Hertme.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken, met daarbij de precieze locaties, liggen ter inzage van 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Via PDFLocaties ondergrondse afvalcontainers borne.pdf zijn de stukken digitaal in te zien.

Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen van 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 14 oktober 2019 een afspraak te worden gemaakt met Paul de Groot, telefoon (074) 2658 616.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.