Wethouder 

D. (David) Vermorken (VVD)
d.vermorken@borne.nl

 

 

 

Programma

 

Onderdelen van de portefeuille

1. Wonen en leven

1.1. Wonen en bouwen

Huis van Borne (bouw)

 

1.3. Mobiliteit en infrastructuur

Verkeer en vervoer

Spoorveiligheid

Totaalvisie infrastructuur

Vloedbeltverbinding

 

1.4. Openbare ruimte

Beheer openbare ruimte (blauw en grijs)

Riolering

Vervanging wegen

2. Duurzame toekomst

2.4. Natuur, milieu en landschap

Waterbeheer

 

3. Inclusieve samenleving

3.7. Sport

Sportbeleid

Project ’t Wooldrik

4. Bestuur en samenleving

4.3. Dienstverlening en digitalisering

Dienstverlening algemeen

Digitale dienstverlening

5. Financieel gezond

5.1. Financiën

Middelen

P&C cyclus

 

5.2. Vastgoed

Vastgoedbeleid en beheer

 

5.3. Grondzaken

Grondexploitaties

Grondzaken algemeen

Nevenactiviteiten 

  • Trainer van Haya van Someren stichting. 2 tot 4 per maand. (onbezoldigd)
  • Babs bij de gemeente Gilze en Rijen. 6 uur per jaar. (onbezoldigd)